Hiljainen opastus: Black Waves
To 15.11. klo 10.00 – 11.00

Tule mukaan hiljaiselle opastukselle. Pääset museoon ennen aukioloa, nauttimaan Black Waves -teoksesta rauhassa – ilman puhelimia, puheensorinaa tai muuta hälinää ympärilläsi.

Teoksessa on jatkuvaa liikettä, kuten sinussa hengittäessäsi. Se pyrkii olemaan upottava kokemus, jossa katsojasta tulee osa taidetta. Hiljaisella opastuksella vietetään aikaa teoksen ääressä n. 45 minuutin ajan. Puhelimet, kamerat ja huolet jätetään hetkeksi narikkaan. Opastuksen jälkeen on mahdollista jäädä jakamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa, sekä kiertämään loput näyttelystä.

Ota mukaan joogamatto/viltti/tyyny (istuin- tai makuualustaksi).

 

Guidning i tystnad: Black Waves
Torsdag 15.11 kl. 10.00 – 11.00

Kom med och upplev museet innan det öppnar för dagen. Fördjupa dig i verket Black Waves i lugn och ro – utan telefoner, prat eller annat larm.

Verket är i ständig rörelse, lik din andning. Det strävar att göra betraktaren till en del av konsten. På den tysta guidningen ägnar vi tid åt verket i ca. 45 minuter. Telefoner och kameror lämnas i garderoben. Deltagarna kan efteråt bli kvar och dela sina tankar kring upplevelsen med varandra, och sedan besöka resten av utställningen.

Ta med yogamatta/filt/dyna (som sitt- eller liggunderlag).