Till lärare

Hej du, som är lärare /handledare! På den här sidan finns Amos Rex tjänster till din grupp: guidade rundvandringar, hjälpmaterial för besök på egen hand samt fördjupande konstverkstadshelheter. Här finns mera information om att anlända till museet.

 
Vi ordnar informationer för lärare 1–3 gånger om året. Med blanketten nedan kan du prenumerera på Amos Rex e-post avsedd för skolor.
* Dessa fält måste fyllas i


Välkommen till Amos Rex!

PS. Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett strålande besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

Birger Carlstedt

Amos Rex presenterar Birger Carlstedts (1907–1975) livsverk i en stor utställning, som inbegriper konstnärens hela produktion från 1920-talets abstrakta experiment ända till hans konkretistiska period som inleddes på 1950-talet.

Birger Carlstedt var en mångbegåvad dandy, som förutom som bildkonstnär arbetade med inredningsplanering, formgivning och scenografi. Carlstedt följde med och deltog i sin tids konstdiskussioner. Han vågade göra experiment som avvek från huvudfåran och bekantade sig med de nyaste konstriktningarna under sina många resor.

Birger Carlstedt planerade Finlands första funkisinteriör i caféet Le Chat Doré, som öppnades 1929 på Unionsgatan. Caféinteriören har byggts om på utställningen, vilket gör det möjligt för besökarna att uppleva samma stämning som under förbudstiden, och dessutom låta sig väl smaka.

Utställningen visas 11.10.2019–12.1.2020.

Guidningar

Guidning

Välkommen att bekanta dit med modernisten Birger Carlstedts intressanta och mångsidiga värld, under ledning av Amos Rex egen guide!

 

Längd c. 45 min.
Språk finska, svenska, engelska (ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek En klass / guide (för fler än 25 elever rekommenderar vi två guider)
Pris 50 € (endast vardagar)

 

Boka här

Intro

Vill du bekanta dig med utställningen i egen takt men behöver en uppmuntrande hjälp på traven? Det 20 minuter långa introt gör dig och din grupp rustade att ta itu med konstverken!

 

Längd c. 20 min.
Språk finska, svenska, engelska (ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek En klass / guide (för fler än 25 elever rekommenderar vi två guider)
Pris 30 € (endast vardagar)

 

Boka här

Amos Rex 20180620 Bio Rex, Helsinki

Ar­ki­tek­tur­run­da

På arkitekturrundan får du lära känna Amos Rex och Glaspalatset genom berättelsen om museibyggnaden. Under rundvandringen besöker man inte utställningssalarna (utom med särskild överenskommelse), därför kan den bokas också utanför utställningens öppettider!

 

Längd c. 45 min.
Språk finska, svenska, engelska (ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek En klass / guide (för fler än 25 elever rekommenderar vi två guider)
Pris 50 € (endast vardagar)

 

Boka här

Besök på egen hand

Vi ber alla grupper boka sitt besök på förhand. Det är lätt att boka med vår webblankett eller genom att ringa guidebokningen. Tiden för guidebokning är måndag, onsdag och torsdag kl. 13–16 (nummer: 09 68444633).

Det är alltid fritt inträde till museet för skolelever, deras lärare/handledare, ända upp i andra stadiet. Om du har en giltig gruppbokning är du välkommen att planera besöket gratis. Då får ni biljetten i kassan för grupper på nedre våningen genom att uppge antingen besökstidpunkt eller bokningsnummer.

 

Boka här
 

 

Konstverkstäder

Birger Carlstedt, Mouvement tournant, 1954. Kuva: Stella Ojala

Medan Birger Carlstedt- utställningen pågår fördjupar vi oss i Studio Rex i den abstrakta, det vill säga den icke-förställande, konstens värld och i hur man kan närma sig konst genom olika sinnen. Konstverkstaden omfattar ett konstverkstadsprogram som leds av vår konstpedagog och av en guidad rundvandring på utställningen.

 

Längd ungefär 90 min
Språk finska, svenska, engelska
Gruppstorlek En klass / guide (om klassenhar över 25 pers. rekommenderar vi två guider)
Pris 70 € (enbart vardagar)

 

Läs mera och boka