När biografen Bio Rex blev färdig 1936 var den en av stadens modernaste och största. Under åren blev bio Rex en viktig flaggskeppsbiograf för både inhemska och utländska premiärföreställningar.

I början av 2000-talet verkade Bio Rex i ca tio år som beställningsbiograf och också som forum för många filmfestivaler. Nu återvänder den regelbundna bioverksamheten i den omsorgsfullt och skonsamt renoverade biografsalongen och dess foajéer.