Bio Rex

När biografen Bio Rex blev färdig 1936 var den en av stadens modernaste och största. Under åren blev bio Rex en viktig flaggskeppsbiograf för både inhemska och utländska premiärföreställningar.

I början av 2000-talet verkade Bio Rex i ca tio år som beställningsbiograf och också som forum för många filmfestivaler. Nu återvänder den regelbundna bioverksamheten i den omsorgsfullt och skonsamt renoverade biografsalongen och dess foajéer.