Egypt of Glory, Collection Museo Egizio.

Undrar du över något som har med museibesöket eller utställningen Egyptens prakt att göra? På den här sidan har vi samlat svar till frågor som ofta ställs.

Man behöver inte köpa utställningsbiljetten på förhand, det finns normalt biljetter till salu på plats. Det säljs bara ett begränsat antal förhandsbiljetter per dag och tillgången till biljetter är större vid dörren. Med en förhandsbiljett går det att undvika eventuella köer eftersom inträdet för personer med förhandsbiljett sker via museishopen.

Priser och öppettider.

Förhandsbiljetter.

Utställningsföremålen är väldigt gamla och sköra. För att de ska bevaras och kunna beskådas också av kommande generationer måste de förvaras rätt. Därför följer man mycket noga med temperaturen och luftfuktigheten i utställningsutrymmena. Om folk kommer in i våta jackor påverkar det luftfuktigheten och ökar risken för skador på de utställda föremålen.

Läs museets regler.

Man får inte bära på stora väskor i utställningsutrymmet och inte heller ha ryggsäck på ryggen för att objekten inte ska ta skada. Hur försiktig man än är kan man utan att själv lägga märke till det stöta till något med väskan. När ryggsäckarna och väskorna ställs in i de avgiftsfria förvaringsboxarna kan vi preventivt förhindra att det uppstår situationer där värdefulla utställningsföremål utsätts för risker.

Läs museets regler.

Man får inte äta eller dricka på utställningen av säkerhetsskäl. Vätskor, livsmedel och till och med fett som lossnar från fingertopparna utgör en fara för de värdefulla föremålen. Vägkost får avnjutas i konstverkstaden Studio Rex då utrymmet inte är upptaget.

Läs museets regler.

Endast Amos Rex egna guider får guida grupper i museet. Det är möjligt att boka tid för besök tillsammans med en grupp utan guidning. Observera att en enskild gruppmedlem inte får guida vid gruppbesök på eget initiativ, utan en eventuell guidning bör ske före eller efter utställningsbesöket. Boka tid för en gruppvisning eller boka en guidning.

Utställningens gamla, sköra föremål tål bara en begränsad mängd ljus för att de inte ska ta skada, och kunna beskådas ännu av kommande generationer. Ljuset tär på föremålen och därför är det inte heller tillåtet att använda blixt när man fotograferar dem.

Egyptens prakt är en mycket exceptionell utställning eftersom den består av extremt värdefulla och sköra föremål av vilka de äldsta är upp till 6 000 år gamla. En lika omfattande utställning med föremål från det forna Egypten har inte tidigare setts i Finland och kommer med största sannolikhet inte heller att ses på länge. Vi vill på grund av coronaviruspandemin göra allt för att museet ska kunna hålla öppet och så många som möjligt se utställningen på plats. Vi vill skydda våra museibesökare och vår personal och förutsätter därför att alla besökare över 13 år bär ansiktsmask inne i museets utrymmen. Vi erbjuder en ansiktsmask som ingår i biljettpriset för museibesöket, och lånar ut visir till dem som inte kan bära ansiktsmask av hälsoskäl. Läs anvisningarna för ett tryggt museibesök.

Vi vill försäkra oss om att så många som möjligt har chans att se den unika utställningen Egyptens prakt på ett tryggt sätt. Att förutsätta att alla personer över 13 år bär ansiktsmask är enligt de senaste forskningsresultaten och rekommendationerna det effektivaste sättet att skydda vår personal och våra besökare för smitta. Vi erbjuder alla besökare en ansiktsmask. Masken ingår i priset för museibiljetten, och till dem som inte kan bära ansiktsmask av hälsoskäl lånar vi ut visir. Amos Rex är ett privatägt museum och därför kan museet avgöra vilka regler som gäller i dess utrymmen. Vi följer med coronavirusläget och när situationen igen blir bättre kan vi lätta på säkerhetsåtgärderna och ändra våra anvisningar.

Läs anvisningarna för ett tryggt museibesök.

Amos Rex utställning ”Egyptens prakt – De sista stora dynastierna” är en unik och omfattande utställning som presenterar det forna Egyptens historia. De nästan 400 föremålen på utställningen är utlånade från Museo Egizio i Turin i Italien. Museo Egizios samling är en av världens viktigaste samlingar med konst och kultur från det forntida Egypten som finns utanför Egypten. ”Egyptens prakt” är en tvådelad utställning, där den andra delen samtidigt visas på konstmuseet Kumu i Tallinn ända fram till den 21 mars 2021.

Amos Rex presenterar hela spektret av liv och död i det forna Egypten, allt från vardagsföremål till gyllene amuletter, mumifierade djur och stora skulpturer. Man kan studera de forntida egyptiernas årscykel, världsbild och hur deras stat var konstruerad. Besökaren får kunskap om olika gudar och religionen som egyptierna utövade. Man får också veta varför och hur liken balsamerades. Sammantaget ger utställningsföremålen en fascinerande och levande bild av det forna Egypten. Läs mera om Egyptens prakt.

Amos Rex är inriktat på framtiden och starkt förankrat i nuet. Vi presenterar det forna Egypten för att vi tror att man måste känna till det förflutna när man bygger framtiden. För att vi ska kunna förstå vår samtid och framtida konstfenomen måste vi resa långt bakåt i tiden. Det forna Egypten har i många avseenden påverkat den europeiska kulturen.

Amos Rex har blivit känt för att man stiger in i en annan värld när man besöker museet. Det är målsättningen också med utställningen Egyptens prakt: de märkvärdiga föremålen i kombination med utställningsarkitekturen försätter museibesökaren i ett speciellt tillstånd. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att det ska vara tryggt att besöka utställningen och att den är medryckande också för barn och unga.

Det är sällsynt att se en utställning om det forna Egypten i Finland. Den senaste utställningen av det här slaget i vårt land hölls 1994 i Tammerfors Konstmuseum. Dessförinnan presenterades forntida egyptiska föremål på Amos Andersons konstmuseum för exakt 50 år sedan. Egyptens prakt på konstmuseet Kumu är den första utställningen om det forna Egypten i Estlands historia.

Museo Egizio i Turin hör till de främsta inom branschen i hela världen och museet har världens största samling av föremål från det forntida Egypten frånräknat Kairo. Museo Egizios samling omfattar ca 40 000 föremål från det forna Egypten. Största delen av samlingens föremål härstammar från Bernardino Drovettis samling som man skaffade sig 1824 samt från de utgrävningar museichefen Ernesto Schiapparelli tillsammans med sin expedition utförde i Egypten åren 1903–1920. Samlingen utökas fortfarande – både genom donationer och nyanskaffningar.

Samlingarna i Museo Egizio i Turin byggdes upp i samförstånd med Egyptens dåvarande myndigheter. Museet har mycket goda relationer till administrationen för fornminnen i dagens Egypten, som inte har begärt att samlingarna ska återbördas. Museo Egizio samarbetar aktivt med olika instanser i Egypten, vilket anses vara en fungerande modell för tillfället. Museet deltar tillsammans med British Museum, Louvren, Berlins Egyptiska museum och Leidens Rijksmuseum också i Europeiska unionens utvecklingsprojekt där man finansierar utvecklingen av det gamla Egyptiska museet i Kairo. Dessutom ägnar sig Museo Egizio åt forskning tillsammans med egyptiska partner och samarbetar med dem för att göra museets samlingar så åtkomliga som möjligt.

Det är viktigt att föremål från forntida kulturer som format världshistorien finns till påseende på olika håll i världen, och inte enbart på de platser där kulturerna har fötts. Detta är viktigt också ur säkerhetssynpunkt sett. Då värdefulla samlingar är utspridda geografiskt tryggas deras fortbestånd ifall krig eller naturkatastrofer skulle riskera samlingarna på ett enskilt område.

Döden utgjorde en väsentlig del av livet i det forntida Egypten. Döden var lika viktig som livet, eller för att uttrycka det noggrannare: i det forna Egypten fanns bara liv. När döden kom innebar det att det var dags för ett nytt liv. Man kan alltså säga att det inte fanns någon död, det fanns bara liv. De forna egyptierna hade heller inget eget ord för döden på det sätt vi uppfattar den idag.

Det här är en intressant synvinkel när vi idag granskar döden. Uppfattningarna om döden och livet efter döden varierar inom olika kulturer och religioner. Döden är en oundviklig del av livet och det är viktigt att handskas med frågan eftersom var och en stöter på den under förloppet av sitt liv. Vi kan inte veta vad som händer efter döden och det kan kännas ångestfyllt. Kanske de forna egyptiernas sätt att se på tillvaron som indelad i ett liv före och ett efter döden kan ge en ny och intressant synvinkel på frågan.

Mumifieringen spelade en mycket viktig roll i de forna egyptiernas liv. Efter att kistbegravning blev allmänt förekommande förbereddes de avlidna för livet efter döden genom en omsorgsfull process. Man ansåg att det var viktigt att den fysiska kroppen bevarades i gott skick inför inträdet i dödsriket. Dessförinnan hade den heta sanden på ett naturligt sätt tagit hand om mumifieringsprocessen. Mumierna är med på utställningen för att berätta om mumifieringens betydelse och roll inom den forna egyptiska kulturen.

Behöver man verkligen ha riktiga mumifierade lik i museet för att kunna tala om döden? Man kunde ju lika gärna göra det genom att visa bilder. Mumierna är verkliga och de utgör en del av museernas samlingar, vilka har skapats i samband med arkeologiska utgrävningar. Det är den verkligheten vi vill visa på ett så genomskinligt sätt som möjligt.

Under historiens lopp har mumifierade lik till och med använts som bränsle i lok eller så har man betraktat dem som vilka bruksföremål som helst. Mumier är bekanta för många via populärkulturen och de har ofta presenterats med hjälp av humor eller skräck. Vi vill visa de bekanta mumierna i ett annat ljus. Vårt sätt att ställa ut mumierna är ett försök att väcka respekt och betona att det inte handlar om objekt utan om riktiga människor från forna tider. Mumierna är lik vars gravfrid bör respekteras. Vi har byggt dem ett så tyst utrymme som möjligt, dit dagens människa kan komma för att visa respekt för mänsklighetens gemensamma historia och diskutera de problematiska aspekterna i den.