Undrar du över något, t. ex. om förköpta biljetter, museibesöket eller utställningarna? På den här sidan har vi samlat svar till frågor som ofta ställs.

Information för ditt besök på Amos Rex: Mu­sei­be­sö­ket under co­ro­na­ti­den

Biljetter

Biljetter till Amos Rex säljs både på nätet och på plats i museet.

Vi rekommenderar varmt att du köper en biljett på nätet på förhand, för bara en begränsad mängd människor åt gången kan besöka utställningen Den tysta paraden. Också för personer som har ett Museikort och personer under 18 år lönar det sig att skaffa biljett på nätet på förhand. När du köper din biljett på nätet så kom in från Kampens sida, genom den hinderfria ingången vid Glaspalatstorget. Nätbiljetterna granskas vid den här ingången.

Biljetter säljs också vid huvudingångens biljettkassa som finns vid Mannerheimvägen. Det är ofta kö under de mest populära tiderna, som helger. Vi kommer att behöva begränsa biljettförsäljningen om kapaciteten på utställningen är full. Fler besökare släpps dock in till utställningen i små omgångar med jämna mellanrum.

Det går att reservera biljetter till samma dag med kort varsel om det finns kvar lediga biljetter. Vi debiterar ingen reserverings- eller behandlingsavgift för nätbiljetterna.

 

Priser och öppettider

Ja, det gör de, även om alla under 18 år kommer in gratis hos oss. Till utställningen Den tysta paraden tas färre besökare än vanligt in åt gången och vi rekommenderar därför alla att skaffa en biljett på nätet före besöket.

Om er grupp har köpt sina biljetter på nätet på förhand bör också alla som är under 18 år en biljett från vår biljettförsäljning. Välj biljettypen barn och unga (0–17 år) 0,00 €

 

Javisst, Museikortet duger. Man kan också köpa eller förnya sitt Museikort på plats. Museikortet behöver alltså inte vara i kraft när man reserverar sin museikortsbiljett.

Vi rekommenderar att man skaffar sin biljett på förhand också då man har ett Museikort för till utställningen Den tysta paraden tas bara en begränsad mängd människor in åt gången. Vi debiterar inga reserverings- eller behandlingsavgifter för nätbiljetter.

Man kan också köa vid museets huvudingång för att köpa biljetter på plats.

 

Nej, kortet behöver inte vara i kraft. Det går att förnya eller skaffa sig ett Museikort i Amos Rex Shop eller i museets biljettkassa.

Sex (6) nätbiljetter är maximalt antal per beställning.

I biljettshopen kan den tidpunkt du söker vara slutsåld. Sök på ett annat klockslag eller en annan dag för att hitta en ledig besökstid. Det går att reservera biljetter till samma dag med kort varsel om det finns kvar biljetter.

Du kan också köpa biljetter på plats, men du kan behöva köa. Det finns bara ett litet antal biljetter att köpa på plats.

Amos Rex är stängt på tisdagar. Kontrollera våra öppethållningstider och undantagen från dem:
Amos Rex öppettider

Nätbiljetterna väljs utifrån en bestämd besökstid. Besökstider erbjuds med 20 minuters intervaller. Nätbiljetten kan lösas ut inom 20 minuters tidsrymd från det klockslag som står angivet. En biljett som det till exempel står 11.00 på kan lösas ut mellan kl. 11.00–11.20.

Man kommer med nätbiljetten till museet genom den ingång som ligger på Kampens sida vid Glaspalatstorget. Inne i aulan finns en särskild kontrollpunkt för granskningen av nätbiljetter. Biljettens QR-kod scannas och samtidigt får du klistermärket för den dagen. Om du har en nätbiljett för museikortsinnehavare avläses också Museikortet. Vid kontrollpunkten uppstår det i allmänhet en kö som sällan består av mer än ett fåtal sällskap.

OBS. Dagens sista timme är ett undantag för då stängs museet. Biljetter för dagens sista timme ska i allmänhet lösas ut 40 minuter innan museet stänger (vardagar kl. 19.20, lör.–sön. kl. 16.20).

Kom inte till museet om du är sjuk. I fall av sjukdom gottgör vi inköpet eller flyttar biljetternas ankomsttid framåt. Skicka oss ett meddelande på adressen museum@amosrex.fi före den ankomsttid som står på din biljett.

Ja, det går bra. Biljetter säljs också på plats vid biljettkassan vid ingången på Mannerheimvägens sida. Vi rekommenderar dig ändå att köpa biljetten på förhand på nätet för då kan du besöka museet just vid den tidpunkt du själv vill. Köandet till den nu pågående utställningen går långsammare än vanligt vid biljettkassan, för bara en begränsad mängd besökare ryms in åt gången.

Vi debiterar ingen reserverings- eller behandlingsavgift för nätbiljetter, vilket innebär att även en museikortsbiljett är gratis i vår näthandel.

 

Med en på förhand köpt nätbiljett undviker du att fastna i långa köer. De som har köpt en nätbiljett anländer till museet på Kampens sida, genom den hinderfria ingången vid Glaspalatstorget. Inne i aulan finns en egen kontrollpunkt för nätbiljetter – där kan det ha uppstått en kort kö. Om det har uppstått en smärre kö vid biljettkontrollen löper den snabbt. Med en nätbiljett försäkrar du dig om inträde till utställningen vid den tidpunkt du själv vill.

Utan en nätbiljett kommer du in på utställningen genom att köa vid museets huvudingång. Använd ingången vid Mannerheimvägens sida om tänker köpa din biljett på plats. Vi kan inte ännu uppskatta hur lång kötid du behöver förbereda dig på.

Ja, det får man. I Amos Rex visas utställningen Hans Op de Beeck: Den Tysta Paraden 21.9.2022–26.2.2023 och basutställningen med verk från Sigurd Frosterus konstsamling.

Museibesök och utställningen

Bara en begränsad mängd människor åt gången kan besöka Hans Op de Beecks utställning Den tysta paraden. Kapaciteten är ca 170 besökare i timmen. Man går längs smala stigar mellan verken på utställningen och det finns begränsat med gångutrymme.

Köp gärna din biljett på förhand på nätet – också då du har ett Museikort och om du är under 18 år. Biljetter säljs också vid huvudingångens biljettkassa som finns vid Mannerheimvägen. Det är ofta kö under de mest populära tiderna, som helger. Vi kommer att behöva begränsa biljettförsäljningen om kapaciteten på utställningen är full. Fler besökare släpps dock in till utställningen i små omgångar med jämna mellanrum.

Det finns ingen bestämd riktning man ska cirkulera i.

Utställningen Den tysta paraden är en helhetsbetonad installationspark där man går längs smala stigar mellan verken. På de parkliknande stigarna finns det bara lite utrymme att röra sig på, så om det uppstått köer på ett ställe kan du gå till en annan del av utställningen. Man behöver inte se konstverken i en bestämd ordning, du kan gå fritt omkring så länge du hålls på stigarna.

Man får stanna precis så länge man trivs! Längden på ens besök har inte begränsats.

Lägg märke till följande:

På grund av att besökarkapaciteten på Hans Op de Beecks utställning Den tysta paraden är begränsad kan man besöka utställningen bara en gång med klistermärket för dagen, det är alltså inte möjligt att avlägsna sig för att till exempel gå på kaffe och sedan komma tillbaka med samma inträdesbiljett.

Dagens sista timme är ett undantag: gästerna måste avlägsna sig när museet stänger. Biljetterna för dagens sista timme måste lösas ut senast 40 minuter innan museet stänger (vardagar kl. 19.20, lör.–sön. kl. 16.20).

Ja, det gör den! Det finns inget för barn olämpligt innehåll, men stämningen på utställningen är sådan att den kan skapa spänningar och väcka frågor. Läs noggrannare anmärkningar om innehållet här: Anmärkningar om innehållet till stöd inför besöket

Utställningen Den tysta paraden är hel värld i sig och som består av konstnärens gråa skulpturer och installationer. Man går längs stigar på utställningen, man får inte flytta sig närmare verken från stigen. Det finns många lockande och pockande verk och byggstrukturer som man inte får röra vid fast man skulle nå upp till dem.
Läs mera: Amos Rex för barn

I museet och på utställningen är fotografering tillåtet utan blixt. Du tar väl hänsyn till övriga besökare – många kan bli störda av telefonens klara ljus. Ställ alltså in skärmen på din telefon så den blir dunkel, och om du filmar en video så se också då till att blixtljuset är frånkopplat.

Kom ihåg att ta hänsyn till omgivningen på utställningen och de övriga besökarna då du tar bilder. På utställningen går man på smala stigar mellan verken; du kan i ett ouppmärksamt ögonblick vackla och stöta till ett verk eller en annan besökare. Avlägsna dig inte från stigen, gå inte nära verken, rör inte vid dem och sträck dig inte mot dem när du fotograferar dem.

Att fotografera med stativ är förbjudet utan särskilt tillstånd.

För att få tillstånd att fotografera bör du kontakta Amos Rex kommunikation: Kommunikationens kontaktuppgifter

Utställningsgolvet är byggt av separata träklossar. Dubbskorna skrapar vårt ömtåliga trägolv, så lämna dubbskorna i de avgiftsfria förvaringsboxarna eller i självbetjäningsgarderoben.

Ta av dig dubbskorna innan du går in på utställningen. Vi rekommenderar att du tar med dig dina egna inneskor, men du får vid behov låna blåa skyddstofflor av oss under ditt besök.

På de smala stigarna på utställningen Den tysta paraden finns det knappt om utrymme att röra sig på. Vi rekommenderar att du under ditt besök lämnar barnvagnen vid den bakre väggen i det utrymme där förvaringsboxarna finns. På väggen nära förvaringsboxarna finns en liten bild på en barnvagn. Observera att man inte får lämna vagnar framför nödutgången. Om du har en bärsele ber vi dig bära ditt lilla barn på magen under besöket.

Man kan ta med sig vagnen på utställningen, men töm i så fall vagnen på de största föremålen. Museet kan också erbjuda vagnar till låns. Fråga om dem av personalen, de hjälper gärna.

Man får inte ta med sig stora väskor på utställningen och man får inte bära en ryggsäck på ryggen för att det är tryggare så. Även om vi är hur försiktiga som helst är det lätt hänt att man törnar mot något om man bär på en stor väska. När ryggsäckarna och väskorna lämnas i de avgiftsfria förvaringsboxarna kan vi förebygga situationer som sätter de värdefulla verken i fara.

Man får inte heller bära små ryggsäckar på ryggen på utställningen, utan de ska bäras på magen eller i handen.

Läs mera: Museets regler

För att garantera konstverkens säkerhet är det förbjudet att äta och dricka i utställningssalarna. Vätskor, mat och fett som lossnar från fingertopparna kan skada de värdefulla föremålen.

Läs museets regler

Man får amma på utställningen. Du hittar lugna utrymmen i salen där Sigurd Frosterus konstsamling är belägen och vi rekommenderar dig att amma där, eller i konstverkstaden Studio Rex. Vid behov finns dessutom ett skötrum för barn i nedre aulan intill förvaringsboxarna.

Information om utställningarna är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Många i personalen talar också andra språk – alla bär en skylt där språkkunskaperna uppges.

Grupper kan vid behov boka en intro också på ryska, estniska, franska, tyska, italienska, spanska och japanska.

Utställningen Den tysta paraden utgörs av en park som byggts i utställningssalen, där man går på stigar mellan konstverken. Vid stigarna finns fyra gråa soffor som man kan sätta sig i. Sofforna liknar verken på utställningen som man inte får röra vid. Du urskiljer sofforna som man får sätta sig i genom att de är tomma.

Amos Rex är tillgängligt. På utställningen Den tysta paraden lönar det sig att förbereda sig på följande två saker:

  1. Vi rekommenderar dig att köpa en biljett på nätet på förhand om du behöver röra dig hinderfritt under besöket. Det tas in en begränsad mängd besökare åt gången till utställningen, därför kan det speciellt under populära besökstider uppstå långa köer som avancerar långsamt. Med en nätbiljett kommer du in vid den tidpunkt du själv valt. Också om man är försedd med ett Museikort ska man skaffa sig en avgiftsfri biljett på nätet.
  2. Den tysta paraden är en helhetsbetonad park som byggts i utställningssalen. Man promenerar på stigar mellan konstverken. Stigarna är 180 centimeter breda. Stigarna utgörs av utställningssalens golv och de är kantade med stenar och grus. Stigarna slingrar och kurvar sig, och man får inte avlägsna sig från dem.

Amos Rex hinderfria ingång ligger vid Glaspalatstorget; huvuddörrarna är tunga och de är inte automatiska. Man kan ta sig till utställningsutrymmena med hinderfria hissar. Dörrarna i utställningsutrymmena är automatiska och i utrymmena inomhus finns inga trappor eller trösklar. De hinderfria toaletterna finns på utställningsvåningsplanet –1.

Amos Rex är ett besöksmål för personer med funktionshinderkort. Personliga assistenter och ledsagare kommer in gratis.

Mer omfattande uppgifter om museets tillgänglighet hittar du här: Tillgänglighet och hinderfrihet.

Se även:
Autismvänliga anvisningar till stöd för museibesöket
Planering av besöket: utställningsspecifik information

Noggrannare anmärkningar om innehållet och uppgifter om utställningsverken hittar du på våra sidor om anmärkningar om innehållet: Anmärkningar om innehållet till stöd inför besöket

 

Vi har lagt upp autismvänlig information för att hjälpa folk att planera och förbereda sig inför besöket. Beskrivningen är till för alla som är i behov av noggrannare information om till exempel hur man tar sig till museet, vem man möter där och vad det finns där. Du hittar också foton av våra utrymmen på samma sida. Läs mera: Autismvänliga anvisningar till stöd för museibesöket.

Museibesök under coronatiden

Vi ber för tillfället inte om coronapasset. På grund av de nya rekommendationerna i södra Finland är coronapasset tillfälligt upphävt.

Vi förutsätter det inte just nu. Men om du inte kan hålla avstånd till andra på museet rekommenderar vi att du bär munskydd.

Läs anvisningarna för museibesöket under coronatiden.

Guidning och grupper

På utställningen Den tysta paraden erbjuder Amos Rex konstverkstäder och intro-guidningar för grupper, där guiden som avslutning på sin guidning styr besökarna stegvis in till utställningen. Det är inte möjligt att besöka utställningen i grupp, för man går på smala stigar mellan verken på utställningen, det finns med andra ord bara lite utrymme att röra sig på.

Du kan reservera en introguidning eller en konstverkstad för ditt eget gäng eller din grupp (1–15 personer) antingen genom att fylla i informationsblanketten på vår hemsida eller genom att ta kontakt med Amos Rex guidereservering genom att mejla eller ringa.

 

Guidningarna som är öppna för alla hittar du här: Evenemang i Amos Rex

Svaret är ja. Men observera att man inte kan besöka utställningen Den tysta paraden i grupp. Utställningen är formad som en helhetsbetonad installationspark med smala gångstigar, det finns alltså knappt om utrymme att röra sig på. Vi erbjuder dock grupper

Amos Rex konstverkstäder och introguidningar i samband med vilka guiden avslutningsvis styr in besökarna stegvis till utställningen.

Tilläggsinformation om gruppers besök: Introguidning och konstverkstad reserverad för grupper.

 

Nej, det får man inte. Bara Amos Rex egna guider får guida grupper i museet.

Den pågående utställningen Den tysta paraden går inte att besöka i grupp. Utställningen är en helhetsbetonad installationspark med smala stigar, det finns alltså knappt om utrymme att röra sig på. Vi erbjuder dock grupper Amos Rex konstverkstäder och introguidningar i samband med vilka guiden avslutningsvis styr in besökarna stegvis till utställningen.

Tilläggsinformation om gruppers besök:

 

Vi erbjuder för tillfället introguidningar på plats på finska, svenska och engelska. På begäran ordnar vi guidningar även på ryska, estniska, franska, tyska, italienska, spanska och japanska.

Läs mer om guidningar: Guidningar för grupper

Guidebokning tel. 09 6844 4633
Öppen må, on och to kl. 13–16
opasvaraus@amosrex.fi

Kundser­vice

Kundservice
Vardagar kl. 13–14
museum@amosrex.fi
09 6844 460

Information för ditt besök på Amos Rex: