De forna egyptierna trodde att livet fortsätter efter döden. I Amos Rex podcast som är en del av utställningen Egyptens prakt kan du höra hurdant livet var och vilka olika trosföreställningar det fanns i det forna Egypten.

”Livet och livet efter döden” podden har avsnitt på svenska, engelska och finska.

Heliga djur, kära keldjur: Det forna Egyptens djur­mu­mi­er (på engelska)

Egyptologen Mia Meri intervjuar Salima Ikram, professor i egyptologi vid Amerikanska universitetet i Kairo. Hör om hurdana olika slags djurmumier det finns och varför sådana tillverkades, hurdana teologiska och estetiska idéer ligger bakom företeelsen och vad djurmumierna hade för betydelse för de forna egyptierna.

 

 

Lyssna på Spotify:

Mumier och mumiemani

Kaj Martin, programchef på Amos Rex, intervjuar fil.dr., egyptologen Sofia Häggman (Uppsala universitetsmuseum).

Hör om hur och varför de forna egyptierna mumifierade sina döda, men också om Västerlandets fascination inför dessa kroppar, och om hur egyptiska mumier har hanterats inom forskning och populärkultur.

 

 

Lyssna på Spotify:

På kommande

Avsnitt 3: Familjeliv i det forna Egypten (på finska)

Katariina Timonen, kurator på Amos Rex, intervjuar fil.mag. Saara Uvanto. Podden tar fasta på det vi vet om barn och hur dessa framställdes i konsten i det forna Egypten och samt barnens och barnlöshetens betydelse för de forna egyptierna.