Inställd: Tyst guidning

På grund av nuvarande covid-19-restriktioner från Regionförvaltningsverket för södra Finland är den tysta gudninen på fredag 14 & 28 januari inställd. Biljetter återbetalas. Om du inte har fått ett mejl från oss än, vänligen kontakta oss på museum@amosrex.fi.Biljetter återbetalas. Om du inte har fått ett mejl från oss än, vänligen kontakta oss på museum@amosrex.fi.

Gör en resa in i dig själv i sällskap med Bill Violas konst. På den här guidningen talar inte guiden, utan var och en lyssnar på sin inre röst och kropp.

Under den tysta guidningen kommer besökaren till museet innan det öppnar för att i lugn och ro fördjupa sig i Violas konst – utan telefoner, sorlet av röster eller andra ljud. Låt verkens element och rörelse styra din andning och förena dig med marken för en stund. Var börjar och slutar du?
28.1 kl.10
Biljetter 25 € / Rabbaterat pris 15 € / Med Museikort 5 €
Längd ca. 45 min + egen tid att se utställningen

Guiden pratar också svenska, även om programmen är på finska och engelska.
Alla biljetter inkluderar inträde till utställningen.

Efter guidningen finns det möjlighet att dela sina upplevelser med de övriga deltagarna och se resten av utställningen. Ta med en egen yogamatta eller annat sitt- eller liggunderlag.

Obs: Även om guiden inte talar i utställningen, har några av verken högt ljud.