Utlysning till grupput­ställ­ning­en Ge­ne­ra­tion 2023 har slutat

Utlysning till grupputställningen Generation 2023 har slutat 15.11.2021.

Unga mellan 15–23 år som är bosatta i Finland och intresserade av att utrycka sig genom konst kan ansöka om medverkan i Amos Rex tvärkonstnärliga utställning.  

Utställningsdeltagarna väljs ut på basis av sina förslag. Du kan föreslå högst tre verk eller verkserier. Förslaget kan vara en målning, en teckning, ett spel, ett nätbaserat verk, en performans, en video, en dansföreställning, ett fotografi, ett handarbete, ett ljudverk – eller något annat. Huvudsaken är att det är gjort med passion. Du kan ansöka ensam eller i grupp. Om ni skickar in er ansökan i form av en arbetsgrupp ska var och en av medlemmarna i gruppen finnas med i ansökan. Arbetena behöver inte vara klara i sökskedet så länge du/ni har en tydlig arbetsplan och kostnadsberäkning.  

Ansökningstiden upphörde 15.11.2021 kl. 23.  

Grupput­ställ­ning­en Ge­ne­ra­tion 2023

Namnen på dem som utvalts att delta i utställningen publiceras i april på Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi

Verken till utställningen väljs av en jury, som leds av regissören och koreografen Ima Iduozee. Till juryn hör dessutom Amos Rex museichef Kai Kartio, kuratorteamets medlemmar Anastasia Isakova, Krista Mamia och Laura Porola samt konstnärerna Alex Luonto och Anna-Karoliina Vainio som var med på utställningen Generation 2020.

Generation 2023 öppnar i Amos Rex i april 2023. Det ambitiösa målet med utställningen som ordnas vart tredje år är att presentera konst som gjorts av unga.

Ansökningsblankett och -instruktioner:

  • Du kan ansöka som enskild person eller som en arbetsgrupp. Den sökande och alla medlemmar av arbetsgruppen måste vara födda åren 1998–2006 och vara verksamma i Finland.
  • Du kan föreslå 1-3 verk, verkserier eller verkplaner för utställningen.
    Om verket inte ännu är klart eller om du ansöker med en idé till ett konstverk måste en fritt formulerad plan bifogas till ansökan. I planen ska ingå en preliminär budget och tidtabell för slutförandet av verket.
  • Till varje förslag ska bifogas minst en bild, det kan vara ett foto, en skärmdump, en skiss eller annan form av åskådliggörande bild och det kan finnas flera av dem (1-5 bilder/verkförslag, max filstorlek 20 MB). Om det gäller rörliga bilder är länkar att rekommendera.
  • Ansökan görs elektroniskt på plattformen ArtCurator. Registrera dig nedan och börja fylla i din ansökan. Detaljerade instruktioner hittas här.
  • Ansökningstiden gick ut 15.11.2021 kl. 23:00.