Frosterus samling

Sigurd Frosterus

I snart 25 år har Sigurd Frosterus postimpressionistiska konstsamling varit deponerad på Amos Andersons konstmuseum. Samlingen ägs av Sigurd Frosterus Stiftelse som grundades 1988 av Frosterus döttrar Johanna Weckman och Clara Ekholm med syftet att bevara faderns minne, konstsamling och andliga arv. Genom konstsamlingen får våra besökare en inblick i en högst personlig syn på den begynnande modernismen i 1900-talets Finland. Konstsamlaren Sigurd Frosterus som verkade under första hälften av 1900-talet är främst känd som arkitekt för varuhuset Stockmann i centrala Helsingfors.

Men han var en ovanligt mångsidig och begåvad kulturpersonlighet. Förutom arkitekt var han även essäist, kritiker, konstteoretiker och en passionerad färgkonnässör. Hans konstintresse var brett och rymde åtskilliga konstarter från renässansen till samtiden. Det är därför passande att hans samling tillägnas en egen sal i Amos Rex- komplexet där nytt och gammalt överbryggas både i arkitekturen och i utställningsprogrammet. Sigurd Frosterus konstsamling spelar en viktig roll i museets strävan att uppvisa konstens livskraft och olika skepnader genom tiderna. Det är med största glädje som Amos Rex, i samarbete med Sigurd Frosterus Stiftelse, presenterar konstsamlingens splitternya hem.