Konstmuseet Amos Rex öppnas för allmänheten den 30 augusti

Konstmuseet Amos Rex öppnas för allmänheten den 30 augusti

Amos Rex öppnar torsdagen den 30 augusti efter byggnadsarbeten som pågått i två och ett halvt år och kostat ca 50 miljoner euro. För öppningsutställningen står konstnärskollektivet Tokyobaserade teamLab som fyller utställningslokalen med sina digitala konstverk. Amos Rex består av de nya underjordiska utställningsutrymmen planerade av arkitektbyrån JKMM, av det renoverade Glaspalatset med dess biograf och av Glaspalatstorget, som med sina kullar framstår som ett unikt urbant rum.

Amos Rex utställningsprogram består av nydanande, ofta tekniskt experimenterande samtidskonst, 1900-talets modernism samt utställningar som presenterar forna kulturer. Amos Rex är en mötesplats där forntid, nutid och framtid konfronteras och enastående upplevelser och överraskande möten skapas.

Amos Rex museichef Kai Kartio:

“Öppnandet av Amos Rex är ett av de stora evenemangen i Helsingfors kulturliv under de senaste årtiondena. Amos Rex är en central bit av det starka kulturklustret i Helsingfors centrum. Amos Rex erbjuder exceptionellt mångsidiga och flexibla utrymmen för olika konstarter.

Samtidskonsten söker hela tiden nya former och uttryck. Det här framgår tydligt i teamLabs verk och arbetsmetoder. teamLabs immersiva och interaktiva konst kräver just den sortens utrymmen, som vi kan erbjuda.”

Det nya konstmuseet, som JKMM planerat, ligger under Glaspalatstorget. Det erbjuder utställningsutrymmen på ca 2200 m2. Målsättningen har varit att skapa så flexibla utrymmen som möjligt, formbara för att möta de krav framtidens bildkonst kan komma att ställa.

Glaspalatstorget har långa traditioner och intar en central position i Helsingfors stadsbild. Mjukt böljande kullar, i själva verket utställningshallarnas tak, skapar en helt ny identitet för torget. Meningen har varit att skapa ett nytt slags uterum för samvaro och urbana evenemang.

Amos Rex’s ledande arkitekt Asmo Jaaksi (JKMM):

”Amos Rex ger en historisk plats en helt ny identitet. Den får ny energi för framtiden. Att skapa levande stadskultur var en de viktigaste målsättningarna i projektet. Det nya moderna konstmuseet och det varsamt renoverade Glaspalatset knyts ihop. Åbo kaserns 200-åriga ekonomibyggnad på andra sidan av torget kompletterar helheten. Kombinationen av olika tidevarv skapar en mångfacetterad klangbotten i arkitekturen.”

Amos Rex består förutom av de nya utställnings- och serviceutrymmena också av den klassiska biografen Bio Rex i Glaspalatset. För den regelbundna biografverksamheten under veckosluten ansvarar Korjaamo Kino. Också filmfestivalerna återvänder till Bio Rex.

”Massless”-utställningen av konstnärskollektivet teamLab från Tokyo består av fem digitala konstverk. De immersiva projektionerna i Mercedes-Benz Exhibition Hall och Lähi-Tapiola Space förutsätter långt över 100 laserprojektorer av absolut senaste teknik. Den tekniskt ytterst avancerade utställningen möjliggörs av ett samarbete med världens största tillverkare av projektorer Epson.

Inträdet till museet är gratis för alla under 18 år. Konstverkstaden Studio Rex, som stöds av Danske Bank, ligger i hjärtat av museet och riktar sig speciellt till barn och ungdomar. Att Amos Rex speciellt fokuserar på en ung och ny publik dokumenteras ytterligare av att samtliga under 30-åringar och studeranden har tillträde till museet till ett rabatterat pris på 5 €.

Amos Rex har samlat en mångsidig skara samarbetspartner. Huvudsamarbetspartner är Alma, Danske Bank, Epson, Iittala, KPMG, LähiTapiola och Veho. Samarbetspartner är Clear Channel, Ekosähkö, Genelec, Grano, Hartwall, Kone, Scandic och Telia.

Amos Rex har förverkligats som ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Konstsamfundet och Helsingfors stad. Föreningen Konstsamfundet stod för projektets byggnadskostnader på ca 50 miljoner euro. Amos Rex är ett privat museum som finansieras av Konstsamfundet.

 

Föreningen Konstsamfundet

Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet 1940 och utsåg i sitt testamente föreningen till sin universalarvinge. Konstsamfundet upprätthåller i enlighet med sina stadgar konstmuseer i Helsingfors och på Söderlångvik på Kimitoön. Museet i Helsingfors heter nu Amos Rex. Amos Andersons hem på Georgsgatan 27 i Helsingfors kommer om ett par år att öppnas som ett nytt hemmuseum.

I enlighet med sin donators vilja beviljar Konstsamfundet stipendier och bidrag för bildkonst, publikationer, musik och teater. Konstsamfundet stöder också yrkesutbildningen och svenskspråkiga dagstidningar och tidskrifter.

JKMM

Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen och Juha Mäki-Jyllilä grundade JKMM Arkkitehdit 1998 då de vunnit den internationella arkitekttävlingen gällande Åbo stadsbibliotek. På två årtionden har byrån vuxit till en av landets ledande arkitektbyråer med en personal på nästan 100 sakkunniga. JKMM bedriver en mångsidig verksamhet och planerar byggnader, inredningar och miljöer.

Bland byråns arbete utöver Amos Rex märks Helsingfors Universitets vetenskapshörna, Andelsbankernas nya huvudkontor i Vallgård, Finlands paviljong Kirnu vid världsutställningen i Shanghai, stadsbiblioteket i Seinäjoki och kyrkan i Vik.

teamLab

Tokyobaserade teamLab (grundat 2001) är ett sektorsövergripande konstkollektiv som består av bortåt 500 experter på bildkonst, programmering, animationsgrafik, matematik, arkitektur, grafisk design och författare. Utgående från kollektiva initiativ eftertraktar man en ”omkonfigurering av verkligheten”.

Kända för sina immersiva digitala installationer, alster som för betraktaren in i konstverket, vill teamLab undersöka mänskliga beteendemönster i den informationsepok vi lever i. Deras algoritmstyrda visuella verk växelverkar med publiken, och ofta skapas konsten tillsammans med betraktaren, samtidigt som traditionella uppfattningar om konst och konstnärskap ifrågasätts. teamLabs digitala verk, som är förankrade i japansk förmodernistisk konst, sammanför västerländsk och österländsk uppfattning om rum genom att skapa ett nytt, gemensamt rum där åskådarna tillsammans kan engagera sig i universella teman som kreativitet, lek, utforskning, immersion, liv och flöde.

Vortex of Light Particles är en massiv digital installation platsspecifik för Amos Rex stora utställningssal vars karaktäristiska välvda tak och stora takfönster förbinder utställningen med det livliga stadslivet ovanför. Installationen är inte enbart placerad i utrymmet, utan skapas av själva rummets form. I det här verket bestäms vattnets rörelse av utrymmet och den kraft som drar vattnet upp mot takfönstret. Vattnet i sig representeras av ett kontinuum av otaliga vattenpartiklar. Vattenpartiklarna simuleras att strömma mot en punkt, takfönstret, vilket skapar en virtuell virvel, en vortex. Det är denna rörelse av vatten som skapar installationen.

Crows… är en interaktiv digital installation som ger åskådaren en intensiv visuell känsla av att vara omgiven av en flock kråkor som jagar varandra. Fåglarna flyger i ett virtuellt rum och lämnar spår av ljus efter sig. Deras rörelser är dynamiska, men oberäkneliga, och påminner om kalligrafiska penseldrag dragna i luften. I östasiatisk mytologi representerar den trebenta kråkan solen och den är också en symbol för vägledning. Här blir åskådaren snarare desorienterad av de mytiska fåglarna: deras snabba rörelser suddar ut gränsen mellan vägg och golv, rummet upplöser sig och man känner sig viktlös. Verktiteln pekar på livets cykliska natur: kråkorna jagar varandra och blir i sin tur själva jagade. Då de kolliderar med varandra eller med åskådaren splittras de omedelbart och förvandlas till blommor. I detta verk får ödet ett lyriskt och spektakulärt uttryck, vilket inbjuder till reflektion över det sköna i naturens obeständighet.

Installationen renderas i realtid av ett dataprogram, detta är varken en förinspelad animation eller en loop. Hela installationen förändras oupphörligen, tidigare tillstånd kommer aldrig att upprepas och kan aldrig ses på nytt.

I Graffiti Nature kan besökaren vandra omkring i en drömlik labyrint och samspela med olika varelser. Speglar och projektioner utvidgar rummet och förstärker ytterligare immersionen; avsaknaden av en horisont bidrar till en känsla av desorientering. Graffiti Nature bildar ett enda ekosystem som är bebott av levande, ömsesidigt beroende organismer som reagerar på inre och yttre faktorer. Besökarna kan förse verket med fler djur genom att skanna in sina egna färglagda teckningar i landskapet. När ett djur äter andra djur, mångfaldigas det. Om djur inte kan äta eller äts av andra djur dör de och försvinner. Blommor slår ut om du står still, men förskingras om du går omkring. Fjärilar frodas där det finns blommor, och krokodiler dör om de blir trampade på alltför ofta. Det här är lagarna i Graffiti Nature.

Enso. Inom zenbuddismen är enso (cirkel på japanska) konsten att måla en cirkel med ett enda penseldrag. Detta verk visar en enso i form av rumslig kalligrafi. Penseldraget svävar i rummet och när synvinkeln förändras framträder ensocirkeln. teamLab har arbetat med rumslig kalligrafi ända sedan konstkollektivet bildades. Rumslig kalligrafi är en nytolkning av den traditionella kalligrafin, rekonstruerad i ett tredimensionellt rum för att uttrycka djupet, hastigheten och styrkan i penseldraget. Inom zen är enso en cirkel som sedan urminnes tider har ritats med en käpp eller pinne i luften. Den sägs representera upplysning, sanning, hela världsaltet och jämlikhet. Cirkeln återspeglar också åskådarens hjärta och sinne, eftersom var och en kan göra sin egen tolkning av den.

 

Tilläggsuppgifter/intervjuförfrågningar

Timo Riitamaa, kommunikations- och marknadsföringschef, timo.riitama@amosrex.fi, +358 41 5292620

 

www.jkmm.fi

https://www.teamlab.art/e/amosrex/