Priser 0/5/12/15 €

Biljetter

Nyheter

An­sök­ning­en till Ge­ne­ra­tion 2020 -ut­ställ­ning­en är öppen

Utställningens ambitiösa mål är att presentera ung konst som är på uppgång. Den första av Generation-utställningarna, som ordnas vart tredje år, ägde rum på Amos Andersons konstmuseum våren 2017.

Den öppna ansökningen till utställningen Generation 2020 pågår på nätet 10.12.2018–1.3.2019. Utställningens konstnärer väljs utgående från bidragen. En konstnär kan föreslå många verk eller planer för verk och kan lämna i en individuell ansökan eller en gruppansökan. Den ansökande ska vara 15–23 år under ansökningstiden.

Bidraget kan till exempel vara en målning, ett fotografi, ett spel, en animation, en performance, ett handarbete, en installation, ett ljudverk, en skulptur, en film eller något annat som har skapats med passion. Arbetena behöver inte vara färdiga i ansökningsskedet: vid behov hjälper museet med att färdigställa verket i utställningsskick.

 Ansökningsblankett och -anvisningar