OP är Amos Rex nya hu­vud­sam­ar­bets­part­ner

Är du ägarkund i andelsbanken? Du får 20 procent rabatt på inträdesbiljettens normalpris.

OP är Amos Rex nya huvudsamarbetspartner. Samarbetet medför nya gratisdagar på Amos Rex som OP erbjuder. Dessa dagar innebär fritt inträde för alla besökare:

”Vi är verkligen glada över partnerskapet med OP. Genom vårt samarbete möjliggör vi att allt flera kan ta del av konstupplevelser. Gratisdagarna är ett värdefullt sätt att göra konsten åtkomlig för alla”, kommenterar Amos Rex museichef Kai Kartio.

Mer information om gratisdagar kommer senare.

Är du ägarkund i andelsbanken? I fortsättningen får andelsbankens ägarkunder 20 procent rabatt på normalpriset på en inträdesbiljett till Amos Rex. Förmånskoden hittar du på OP-mobilen.

Ända sedan museet öppnade har KPMG fungerat som huvudsamarbetspartner. Det samarbetet fortsätter i likhet med samarbetet med partnerna Clear Channel, Grano och Scandic.