Tuottaja / Producent

Haemme tuottajaa vakituiseen työsuhteeseen jaetusti Amos Rex taidemuseoon sekä uuteen Rex Events -yhtiöön Helsingin Lasipalatsiin.

Tuottajana työskentelet sekä taidemuseo Amos Rexin omissa tapahtumatuotannoissa että legendaarisen elokuvateatteri Bio Rexin vuokraustoimintaa järjestävän Rex Eventsin tuotannoissa. Tuottajana olet mukana museon yleisötyön tiimissä sekä Rex Eventsin tuotantotiimissä.

Työtehtävinäsi vastaat yritysyhteistyötapahtumien tuotannosta, museon yleisötapahtumien tuottamisesta sekä teet tapahtumaviestintää omien tuotantojesi tapahtumista. Työpäiviesi painopiste on tuotannoissa, mutta tapahtumaviestintä -twistillä. Toimit yhteistyössä monen eri tahon ja osaajan kanssa – toivommekin sinulta joustavuutta uuden edessä ja kiinnostusta toiminnan kehittämistä kohtaan.

Haemme energistä ja vuorovaikutustaitoista ihmistä, jolle taide ja kulttuuri on tärkeää. Sovit tuottajaksi meille, jos olet kulttuurituotannon ammattilainen ja vahvuutesi on tapahtumien sujuva toteutus, asiakkaiden huomioiminen ja viestintä. Toivomme sinulta yhteistyökykyä, luovuutta, rohkeutta ja oma-aloitteisuutta. Tarjoamme sinulle tilaisuuden olla mukana rakentamassa uutta ja ainutlaatuista tapahtumakokonaisuutta.

Arvostamme laajaa kielitaitoa; työyhteisömme on monikielinen ja työympäristömme on kansainvälinen. Toivomme, että puhut ja kirjoitat vaivatta suomen lisäksi ainakin ruotsia ja englantia. Toivomme vähintään kolmen vuoden työkokemusta tapahtumatuotannoista.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja astuu voimaan syyskuussa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Tehtävässä sovelletaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Akavan erityisalat ry:n välistä työehtosopimusta.

Jos sinulla on tehtävään soveltuva koulutus tai vastaavaa työkokemusta, näyttöjä hakemastamme osaamisesta ja istut luonteeltasi avarakatseiseen ja elämäniloiseen työyhteisöömme, lähetä vapaamuotoinen, tiivis hakemuksesi sekä CV:si viimeistään su 15.08.2021 otsikolla “tuottaja” osoitteeseen marjo.sahi@rexevents.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa:
2.–6.8. klo 9–15 Marjo Sahi numerosta 050 466 23 70
9. ja 10.8. klo 9–15 Elsa Hessle numerosta 050 467 7313

Lähetä hakemuksesi otsikolla “tuottaja” osoitteeseen marjo.sahi@rexevents.fi viimeistään 15.8.2021

***

Vi söker en producent för en ordinarie anställning som är delad mellan konstmuseet Amos Rex och det nya bolaget Rex Events i Glaspalatset i Helsingfors.

Som producent arbetar du både med att producera Amos Rex egna evenemang och med produktioner inom ramen för Rex Events, som sköter uthyrningen av det legendariska Bio Rex. Producenten är med i museets team för publikarbete och i Rex Events produktionsteam.

Till dina arbetsuppgifter hör att ansvara för produktion av företagsevenemang och museets publikevenemang samt att sköta kommunikationen om de evenemang du själv producerar. Tyngdpunkten i dina arbetsdagar ligger på produktion, men med evenemangskommunikationstwist. Du samarbetar med många olika instanser och proffs – därför önskar vi att du visar flexibilitet inför allt nytt och att du är intresserad av att utveckla verksamheten.

Vi söker en energisk person som är bra på interaktion och som anser att konst och kultur är viktigt. Du passar som producent hos oss om du är proffs på kulturproduktion och dina styrkor är att du smidigt kan genomföra evenemang, du har kundfokus och kan kommunicera. Vi önskar att du har samarbetsförmåga, är kreativ, djärv och initiativrik. Vi erbjuder dig möjligheten att vara med om att bygga upp en ny och unik evenemangshelhet.

Vi sätter värde på breda språkkunskaper; vår arbetsgemenskap är mångspråkig och arbetsmiljön är internationell. Vi önskar att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift inte bara på finska, utan också åtminstone på svenska och engelska. Vi önskar att du har minst tre års erfarenhet av evenemangsproduktion.

Anställningsförhållandet gäller tills vidare och det börjar i september. Anställningen inleds med en fyra månader lång prövotid. I arbetet tillämpas kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Akavas specialorganisationer rf.

Om du har lämplig utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet, kan visa upp prov på att du har det kunnande som vi söker och om du passar in i vår vidsynta och levnadsglada arbetsgemenskap, skicka då in en fritt formulerad, kortfattad ansökan och din CV senast sö 15.08.2021 till marjo.sahi@rexevents.fi, använd rubriken ”tuottaja”.

Mera information om arbetet ger:
2–6.8 kl. 9–15 Marjo Sahi på nummer 050 466 23 70
9 och 10.8 kl. 9–15 Elsa Hessle på nummer 050 467 7313

Skicka in din ansökan senast 15.8.2021 till marjo.sahi@rexevents.fi, använd rubriken ”tuottaja”.

Avoimet ha­ke­muk­set

Avoimet hakemukset näyttelytoimintaan:
Teijamari Jyrkkiö, teijamari.jyrkkio@amosrex.fi

Avoimet hakemukset asiakaspalvelutehtäviin:
Elsa Hessle, elsa.hessle@amosrex.fi

Muut avoimet hakemukset:
museum@amosrex.fi