Rekry

Amos Rex etsii museo­leh­to­ria

Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseena
MUSEOLEHTORIA

Haemme määräaikaiseen tehtävään museolehtoria työskentelemään syksyllä 2023 aukeavaan Ryoji Ikeda -näyttelyn sisältöjen parissa.

Odotamme sinulta laajaa taiteiden tuntemusta, vahvaa tekstityöskentelyosaamista, digitaalisten oppimisympäristöjen ymmärrystä ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Museolehtorina työskentelet osana yleisötyötiimiä, ja läheisesti näyttelytyöryhmän sekä viestintä- ja markkinointitiimin kanssa.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa pedagogisia opintoja sisältävä ylempi korkeakoulututkinto tai vankka alan työkokemus, suomen, ruotsin ja englannin kielen hyvä osaaminen sekä kokemus museopedagogiikan parista. Arvostamme taidehistorian, kuvataidekasvatuksen ja museotyön tuntemusta, projektinhallintakykyjä, some-osaamista, digitaalisten oppimisympäristöjen ymmärrystä, tekstinkäsittelytaitoja, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä.

Työsuhde on määräaikainen 13.03.2023–31.10.2023. Palkka on 3000e/kk. Tehtävässä sovelletaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Akavan erityisalat ry:n välistä työehtosopimusta. Lähetä hakemuksesi liitteineen otsikolla ”Museolehtori” viimeistään 02.02.2023 kello 16.00 mennessä osoitteeseen melanie.orenius@amosrex.fi. Laitathan liitteiden tiedostonimiin oman nimesi.

Museolehtori Melanie Orenius antaa lisätietoja tehtävästä puhelimitse perjantaina 13.1. ja 27.1. klo 10–16 välissä, puhelinnumero: +358 (0)50 356 6103.

Amos Rex on taidemuseo, jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus kohtaavat. Historiallisen Lasipalatsin yhteydessä sijaitsevat omaleimaiset maanalaiset näyttelytilat kaareutuvat kutsuvasti kummuiksi aukion yläpuolelle. Amos Rex tarjoaa tilallisesti kiehtovia, elämyksellisiä ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, sekä nykytaiteilijoilta että heidän modernistisilta edeltäjiltään. Amos Rexin omistaa Föreningen Konstsamfundet.

Vi söker
MUSEILEKTOR
för ett arbetsförhållande på viss tid

Vi söker en museilektor för att arbeta på Ryoji Ikedas utställning som öppnar hösten 2023.

Vi förväntar oss att du har omfattande kunskaper inom konst, stark textarbetsförmåga, förståelse för digitala läromiljöer och mod att prova nya saker. Som museilektor arbetar du i teamet för publikarbete, samt aktivt tillsammans med arbetsgruppen för utställningarna och kommunikations- och marknadsföringsteamet.

De bästa förutsättningarna för att sköta uppdraget ger en högre högskoleexamen inom pedagogiska studier eller arbetserfarenhet inom museipedagogik, samt goda språkkunskaper. Vi värdesätter kunskap i konsthistoria, bildkonstfostran och museiarbete, projektledningsförmåga, sociala medier, förståelse för digitala lärmiljöer, kreativitet, initiativförmåga och samarbete.

Arbetet är en visstidsanställning mellan 13.03.2023–31.10.2023. Lönen är 3000e/mån. I arbetet tillämpas kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Akavas specialorganisationer rf. Skicka din ansökan med bilagor under rubriken ”Museilektor” senast 2.2.2023 kl. 16.00 till adressen melanie.orenius@amosrex.fi. Vänligen ange ditt namn i filnamnen på bilagorna.

Museilektor Melanie Orenius svarar på tilläggsfrågor som berör positionen på fredagar 13.1 och 27.1 mellan kl. 10–16, telefonnummer: +358 (0)50 356 6103

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. De nybyggda, välvda utställningsutrymmena är belägna inom det funktionalistiska landmärket Glaspalatset och under dess böljande torg. Amos Rex erbjuder unika möten både under och ovan markytan och visar platskänslig, upplevelsebaserad och ofta tekniskt experimentell konst av samtida konstnärer och deras modernistiska föregångare. Amos Rex ägs av Föreningen Konstsamfundet.

Amos Rex söker svensksprå­ki­ga guider

Amos Rex söker två svenskspråkiga utställningsguider till Generation 2023-utställningen (23.3–21.8.2023). Till jobbet hör i första hand att guida skolgrupper (högstadie-elever).

Vår guidningsfilosofi bygger på växelverkan med besökarna. I Amos Rex jobbar vi på att skapa ett alldeles eget och förträffligt grepp när det gäller guidning. Vi väntar oss att du behärskar konst och konsthistoria, har goda språkkunskaper (finska och engelska), samt färdigheter att handskas med grupper och ungdomar. Vi värdesätter erfarenhet av arbete som guide eller lärare.

Vi önskar att du har känsla för situationen och smidighet även i överraskande lägen. Du är energisk och positiv, kan improvisera, handskas med grupper och förmedla en lugn närvaro i situationer. Du är också beredd på att arbeta i en hektisk omgivning.
Lönen är 40e/h, och 13,87 e/h för förberedande arbete. I arbetet tillämpas kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Akavas specialorganisationer rf.

Skicka din ansökan och CV med rubriken ”Guide” till adressen melanie.orenius@amosrex.fi senast 2.2 kl. 16.00. Vänligen ange ditt eget namn i filnamnen på bilagorna. Museilektor Melanie Orenius svarar på tilläggsfrågor som berör positionen på fredagar 13.1 och 27.1 mellan kl. 10-16, telefonnummer: +358 (0)50 356 6103

Amos Andersons Hem hakee freelance-oppaita ja kes­kus­te­luop­pai­ta

Haemme maaliskuussa 2023 avautuvaan uuteen Amos Andersons Hem -museoon keskusteluoppaita sekä freelance-oppaita.

Museo avautuu yleisölle 18.3. ja on avoinna keskiviikkoisin klo 16–20 ja lauantaisin klo 11–17. Ryhmille museo on auki tilauksesta näiden aikojen ulkopuolella. Perehdytys tehtäviin järjestetään 13.3.–15.3. Tehtävissä sovelletaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Akavan erityisalat ry:n välistä työehtosopimusta.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään viimeistään 2.2. klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen kulta.sahlberg@amosrex.fi.

Amos Andersons Hem  

Amos Andersons Hem on koti täynnä taidetta ja menneen ajan tunnelmaa Helsingin sydämessä Yrjönkadulla Amoksen rakennuttamassa talossa. Huomattavan taiteen tukijan ja suurliikemiehen Amos Andersonin (1878–1961) koti on entisöity alkuperäiseen 1920-luvun henkeen. Amos Andersons Hemin omistaja on Föreningen Konstsamfundet ja Amos Rex hallinnoi museota.
amoshem.fi

Keskusteluopas (6 paikkaa)

Keskusteluopas on aktiivinen asiakaspalvelija, joka toivottaa kävijät tervetulleiksi, opastaa, kannustaa kävijöitä kysymään ja keskustelemaan, kertoo yleisesti museosta ja avustaa kävijöitä kaikessa tarpeellisessa.

Keskusteluoppaan vastuulla on kotimuseon avaaminen ja sulkeminen sekä museon ovella lippujen tarkistaminen ja itsepalvelunarikan käytössä opastaminen. Myös teosturvallisuuden valvonta on keskeinen työtehtävä. Tulevaisuudessa pienimuotoinen kassatyöskentely saattaa sisältyä työtehtäviin.

Keskusteluopas työskentelee myös aukiolojen ulkopuolella museon yleisötapahtumissa ja on paikalla oppaan tukena opastusten yhteydessä

Keskusteluoppaat palkataan vakituiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen. Kuukausituntimäärä on 20 h – 40 h. Arvostamme hyvää asiakaspalveluosaamista sekä monipuolista kielitaitoa ja edellytämme työntekijöiltä valmiutta käyttää ruotsin kieltä.

Tehtävän tuntipalkka on 15,85e/h.

Freelance-opas (4 paikkaa)

Freelance-opas pitää opastuksia ennakkoon varatuille ryhmille ja toimii oppaana erilaisissa tilaisuuksissa. Ryhmien opastuksia mukautetaan tarvittaessa kunkin ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Opasvarauksia kohdennetaan tietyille aikaikkunoille, opastuksia ei pääasiassa järjestetä lainkaan museon ollessa auki muulle yleisölle.

Haemme tehtävään tekijöitä, joilla on hyvät esiintymistaidot, kokemusta ryhmien ohjaamisesta sekä perehtyneisyyttä kuvataiteeseen ja historiaan. Arvostamme kykyä opastaa useilla kielillä.

Oppaille tehdään vakituinen freelance-työsopimus. Tehtävän tuntipalkka on 40e/h opastustyöstä ja 13,87e/h valmistelevasta työstä.

Opas voi mahdollisesti osallistua opastuskonseptien kehittämiseen yhdessä muiden museon työntekijöiden kanssa. Suunnittelutyöstä maksetaan erillinen palkka ennalta sovitulla tavalla. Opas voi myös toimia tuuraajana keskusteluoppaan tehtävissä tarpeen mukaan.

Lisätietoja antavat
Palvelukoordinaattori Kulta Sahlberg
kulta.sahlberg@amosrex.fi
Intendentti Kaj Martin
050 5231343, kaj.martin@amosrex.fi

Amos Andersons Hem söker freelanceguider och diskussionsguider!

Vi söker freelanceguider och diskussionsguider till det nya museet Amos Andersons Hem som öppnas under mars månad 2023.

Museet öppnas den 18 mars för allmänheten och är öppet onsdagar 16–20 och lördagar 11–17. Museet är tillgängligt för grupper enligt överenskommelse, dock inte under ordinarie öppettider. Skolning för uppgiften äger rum 13–15.3. I arbetet tillämpas kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Akavas specialorganisationer rf.

Skicka din ansökan inkl. bilagor senast 2.2 kl. 16.00 till adressen: kulta.sahlberg@amosrex.fi.

Amos Andersons Hem  

En fläkt från det förflutna i ett hem full av konst på Georgsgatan i hjärtat av Helsingfors. Den framstående konstmecenaten och affärsmannen Amos Andersons (1878–1961) praktfulla hem har nu restaurerats till sin ursprungliga skepnad från 1920-talet. Amos Andersons Hem ägs av Föreningen Konstsamfundet och förvaltas av Amos Rex.
amoshem.fi

Diskussionsguide (6 vakanser)

Diskussionsguiden är en aktiv serviceperson som önskar besökarna välkomna, guidar, sporrar publiken att fråga och samtala, berättar allmänt om museet och hjälper besökarna i praktiska ärenden.

Diskussionsguiden ansvarar också för att museet öppnas och stängs samt att biljetterna kontrolleras vid entrén och assisterar i självbetjäningsgarderoben. Också övervakningen av konstverken och övriga museiföremål ingår i diskussionsguidens uppgifter. Även kassaarbete i mindre skala kan möjligen räknas till arbetet i framtiden.

Diskussionsguiden arbetar också utanför museets normala öppettider under olika tillställningar och fungerar som hjälp i samband med guidningar.

Anställningen är ordinarie på deltid. Antalet arbetstimmar är 20–40 h per månad. Vi uppskattar färdigheter i kundservice och mångsidiga språkkunskaper. Speciellt kräver vi goda färdigheter i svenska språket.

Diskussionsguidens timlön är 15,85 €/h.

Freelanceguider (4 vakanser)

Freelanceguiden guidar förbokade grupper och fungerar som guide på olika tillställningar. Visningarna kan anpassas enligt olika gruppers behov och preferenser.

Bokningarna begränsas till vissa angivna veckodagar och klockslag i veckan och guidningarna hålls huvudsakligen under dessa tidpunkter.

Till guider söker vi personer som tycker om och är bra på att uppträda och som har färdigheter att handskas med grupper. Vi uppskattar att du är insatt i konst och historia samt att du kan guida på olika språk.

Med guiderna undertecknas ordinarie arbetskontrakt på freelance basis. Lönen är 40e/h, och 13,65e/h för förberedande arbete.

Guiden kan möjligen delta i utvecklandet av guidningskoncepten tillsamman med museets personal. För planeringsarbetet betalas skild lön enligt överenskommelse. Guiden kan också fungera som inhoppare för diskussionsguider enligt behov.

Tilläggsuppgifter:
Servicekoordinator Kulta Sahlberg
kulta.sahlberg@amosrex.fi
Intendent Kaj Martin
050 5231343, kaj.martin@amosrex.fi

Avoimet ha­ke­muk­set

Avoimia työhakemuksia asiakaspalvelutehtäviin voit lähettää yleisöpalvelupäällikkö Maria Saarikoskelle, maria.saarikoski@amosrex.fi.

Muut tiedustelut:
museum@amosrex.fi.

Työ­har­joit­te­lut

Ilmoitamme työharjoittelumahdollisuuksista Amos Rexissä tällä sivulla. Työharjoittelujen kesto vaihtelee 1–4 kuukauteen, ja ne ovat aina palkallisia. Juuri nyt meillä ei ole avoimia paikkoja työharjoittelijoille.