Pro­jekt­le­da­re för ut­ställ­ning­ar

Amos Rex söker en vikarie för perioden 14.8.2024–1.6.2025.

Amos Rex har etablerat sig som ett av de mest populära museerna i Finland och lockar besökare från både hemlandet och utlandet. Med inspirerande utställningar, evenemang och tjänster har Amos Rex blivit ett fenomen som vi ständigt strävar efter att utveckla. I framtiden vill vi att Amos Rex ska bli en ännu mer attraktiv destination.

Vi söker en erfaren utställningsprojektledare till vårt motiverade och flerspråkiga team i enheten Utställningar och samlingar för att leda projektarbetet för en internationell utställning av samtida konst som öppnar hösten 2025. Arbetet är ett mångprofessionellt samarbete både med Amos Rex personal och med konstnärer. Tjänsten kräver tidigare erfarenhet av storskaliga internationella konstprojekt och/eller utställningsproduktioner samt av projektledning.

Din uppgift är att:

  • leda projektarbetet för en internationell utställning av samtidskonst
  • planera och schemalägga utställningsprojektet och att se till att projektet fortskrider från början till slut
  • ansvara för projektets ekonomi, utarbeta utställningsbudgeten tillsammans med Chefskuratorn, förhandla projektets viktigaste offerter, övervaka budgeten och rapportera om den till Chefskuratorn

Vad vi önskar oss av dig:

  • initiativförmåga
  • goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter
  • kunskap om den samtida konstscenen både inrikes och utomlands
  • goda språkkunskaper i finska och engelska. Kunskaper i svenska är meriterande

Behörighetskrav:

  • minst 4 års erfarenhet av projektledning, t.ex. som projektledare, koordinator eller teamledare
  • erfarenhet av kulturbranschen
  • lämplig högskoleexamen

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter i en internationell miljö, möjlighet att arbeta med utställningar som en del av vårt vidsynta team samt en öppen och inspirerande arbetsgemenskap. Löneintervallet är 3400–3600 euro/månad.

Intresserad?

För mer information, vänligen kontakta Chefskurator Itha O’Neill, tel. 050 576 2237 27.6 kl. 13–14, 2.7 kl. 13–14 och 9.7 kl. 10–11

Sök tjänsten senast 23.7.2024 kl. 12.00 genom att skicka din ansökan och CV per e-post till itha.oneill@amosrex.fi.

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nutiden och framtiden möts. Museet ligger i det historiska Glaspalatset i Helsingfors och de underjordiska utställningsutrymmena skapar kullar på torget ovanför och bildar en del av stadsrummet. Museet ordnar 2-3 utställningar årligen, och därtill evenemang och annat program varje år, som erbjuder unika och insiktsfulla upplevelser. Amos Rex opererar också Amos Andersons Hem i Helsingfors och Söderlångviksmuseet på Kimitoön.

Vårt museum har 115 anställda och ägs av Föreningen Konstsamfundet. Vi arbetar kontinuerligt för en mer hållbar museiverksamhet och i vår arbetsgemenskap betonar vi likabehandling och mångfald. Vi välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrund, inklusive olika åldrar, kön, språk, kulturer och minoriteter.

Praktik

Vi meddelar om praktikplatser på Amos Rex på denna sida. Praktikperioderna varierar mellan 1-4 månader, och är alltid betalda.

Praktisk ar­bets­livs­o­ri­en­te­ring

Amos Rex kan erbjuda en PRAO-plats per termin; en plats under höstterminen och en under vårterminen. Man kan ansöka om maximalt en veckolång PRAO-period. PRAO-platsen för våren 2024 är nu fylld.

Ju tidigare du är i kontakt gällande en PRAO-plats (minst en månad i förväg, gärna ännu tidigare), desto större möjlighet har vi att organisera en praktikvecka åt dig. Vi kan inte ta PRAO-elever under utställningsbytena då museet är stängt.