Ragnar Kjartansson. Photo: Elisabet Davids

Kuvataiteilija Ragnar Kjartanssonille myönnettiin Ars Fennica -palkinto. Baselin Tinguely-museon johtaja Roland Wetzel valitsi palkinnonsaajan. Perusteluissaan hän nosti esiin taiteellisen työn lisäksi aiheet, joita Kjartansson taiteessaan käsittelee: uudet tavat muokata vakiintuneita esittämisen muotoja, konventioiden humoristinen ja ironinen kyseenalaistaminen sekä äänten ja musiikin ”auraattinen” merkitys osana taiteilijoiden luomia yhteisöllisiä kokemuksia ajassa ja tilassa.

”Videoteoksessaan ’Vene’ (The Boat), joka kuuluu yhdeksänosaiseen sarjaan ’Kohtauksia länsimaisesta kulttuurista’ (Scenes from Western Culture, 2015), Kjartansson käsittelee monipuolisen taiteellisen tuotantonsa ydinkysymyksiä, jotka keskittyvät musiikin ja teatterin aihepiireihin ja vuorovaikutukseen. ”Veneessä” idyllinen sveitsiläinen vuoristomaisema muodostaa pysähtyneet puitteet loputtomasti toistuvalle kohtaukselle, jossa rakastunut pari laskee veneellä laituriin. Juonen heteronormatiivinen sovinnaisuus ja moraalinen suoraselkäisyys vain korostuu, kun kohtaus toistuu vähäisin, sattumanvaraisin muunnelmin ilmeisen loputtomasti ja muuttuu toisto toistolta yhä absurdimmaksi.

Kjartanssonin moninaisen taiteellisen tuotannon keskiössä on minimalistinen kujeilu. Hänen tapansa esittää itsensä tai teosten muut näyttelijät epäonnistumista uhmaavina haavoittuvaisina hahmoina ja hänen taipumuksensa nostalgiaan ja romantisointiin heijastelevat aitoa ja myötäelävää rajankäyntiä ”esittämisen” ja ”olemisen” välillä. Musiikkiin (ja sen tekemiseen) keskittyvissä merkittävissä performansseissaan ja filmeissään Kjartansson korostaa yhteistyötä ja ystävyyttä, mutta melankoliset ja meditatiiviset sävyt luovat lopputulokseen kutkuttavaa ja ratkaisematonta jännitettä ylevän ja arkisen välille.”

Palkinnon myöntää Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr. Palkinto, joka on suuruudeltaan 40 000 euroa, jaettiin nyt 24. kertaa.

Ars Fennica -näyttely on esillä 8. syyskuuta asti. Yleisön suosikin äänestäminen jatkuu näyttelyn loppuun asti.