Ragnar Kjartansson Photo: Elisabet Davids

Årets Ars Fennica -pris gick till den isländska bildkonstnären Ragnar Kjartansson. Årets vinnare valdes av Roland Wetzel, chef för Tinguely-museet i Basel. I valets motiveringar hänvisar Wetzel till Kjartanssons konstnärliga verksamhet samt de teman som han behandlar i sin konst: nya sätt att omdana etablerade framställningsformer, att använda humor och ironi för att ifrågasätta konventioner, samt ljudets och musikens betydelse som ”auratiska” aspekter för att skapa specifika upplevelser i tid och rum och genom samarbete.

“Presentationen ´The Boat´, en av nio videor i serien ´Scenes from Western Culture´ (2015), berör kärnområden i Kjartanssons mångfasetterade konstnärskap, som kretsar kring teman som musik och teater och deras inbördes förhållanden. Det idylliska schweiziska bergslandskapet i ´The Boat´ utgör en statisk kuliss för en scen som upprepas gång på gång: ett förälskat par anländer till en brygga. Den heteronormativa konventionalismen och den moraliska oförvitligheten i intrigen framhävs i en skenbart oändlig loop med små, slumpmässiga variationer som fortsätter in absurdum.

Att agera som en minimalistisk trickster utgör kärnan i Kjartanssons mångskiftande konstnärliga verksamhet. Hans sätt att exponera sig själv eller andra skådespelare som sköra personligheter som utmanar misslyckandet och hans dubbelbottnade benägenhet för nostalgi och romanticism återspeglar hans autentiska och empatiska pendlande mellan ”lekande” och ”varande”. I sina performancer och filmer om musik(skapande) lyfter han fram samarbete och vänskap, med en touch av melankoli och meditation, vilket resulterar i en fascinerande och oupplöslig spänning mellan det sublima och det triviala.”

Priset, vars belopp är 40 000 euro, beviljas av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica sr.

Utställningen Ars Fennica visas fram till 8e september på Amos Rex. Röstningen för publikens favorit pågår fram till slutet av utställningen.