Josefina Nelimarkka, The Cloud of Un/Knowing. Kuva: Niclas Warius / Amos Rex

Pilvi/tuntematon

Ympärillämme alati kiertäviä sään virtauksia, ilmavirtojen kannattelemia vesihöyryn muodostelmia – pilvet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa osana maapallon veden kiertokulkua. Näennäisen kevyestä olemuksesta huolimatta pilvet kantavat valtavasti tietoa ympäristöstä ja olosuhteista, joissa elämme.

Helsingissä ja Lontoossa työskentelevän taiteilija Josefina Nelimarkan (s. 1982) The Cloud of Un/knowing -näyttelyssä pilvi on ainutlaatuinen ohikiitävä hetki ja jatkuva prosessi, jota näkymättömät tietovirrat ohjaavat. Arktisilta alueilta, pohjoisesta havumetsästä sekä Amos Rexin katolla olevalta sääasemalta saatavat reaaliaikaiset mittaukset luovat kauniin ja hienovaraisen kokonaisuuden, jossa valot, äänet ja digitaaliset vesipisarat ovat jatkuvassa liikkeessä.

Ilmastosta kerätään yhä enemmän dataa. Silti ilmakehän tapahtumiin liittyy paljon tuntematonta. Ajatus tietämisen ja tuntemattoman eri tasoista ja muodoista – un/knowing – on toiminut jo pitkään Josefina Nelimarkan taiteessa tärkeänä lähtökohtana. Tämän ajattelutavan kautta voimme päästä lähemmäksi monimutkaisia, vaikeasti hahmotettavia ilmiöitä, jos hyväksymme epävarmuuden, sallimme erilaiset tietämisen tavat ja liikumme pilvenkaltaisesti todellisen, aistillisen ja potentiaalisen välillä.

Nelimarkan Amos Rexissä nähtävät teokset tarjoavat meille mahdollisuuden laajentaa kykyämme havainnoida pilviä ja ilmakehän näkymättömiä tapahtumia. Teosten kautta voimme pohtia paitsi pilvien olemusta, myös ilmaston tulevaisuuden eri skenaarioita.

Josefina Nelimarkan studionäyttelyssä on esillä taiteilijan kolme uutta paikkakohtaista teoskokonaisuutta, jotka valmistuivat näyttelyä varten.

Näyttelyn on kuratoinut Anastasia Isakova.

Taiteilija

Kuva: Karoliina Bärlund

Josefina Ne­li­mark­ka

Josefina Nelimarkka (s. 1982) on monialainen taiteilija, joka työskentelee ympäristöön ja kokemuksellisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Säähän, veteen ja ilmaan kytkeytyvissä paikkakohtaisissa installaatioissaan hän tutkii luonnon ilmiöitä ja niiden havainnointia taiteellista ja tieteellistä tutkimusta yhdistellen. Hänen teoksensa ovat moniaistillisia kokemuksia, jotka ilmentävät vaivihkaisia, vaikeasti tavoitettavia ja monimutkaisia vuorovaikutussuhteita ajassa, luonnossa ja yhteiskunnassa.

Nelimarkan taide laajenee maalauksen piiristä jatkuviksi prosesseiksi, joissa vaihtelu on sidottu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Ennalta-arvaamattomuus on osa teosten potentiaalia, joka hienovaraisen materiaalin, reaaliaikaisen mittausdatan ja vuorovaikutteisen teknologian avulla tuodaan osaksi kokemuksellisuutta. Teoksissa korostuvat ajan hetkellisyys ja ympäristön herkkyys, joiden kautta katsojalle avautuu uudenlaisia aistimisen, tietämisen ja läsnäolon tapoja.

Josefina Nelimarkka työskentelee Helsingissä ja Lontoossa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta (2017) ja Lontoon Royal College of Artista (2016). Hänen teoksiaan on esitelty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla (mm. Helsingin taidemuseo HAM, Sinne, Titanik-galleria, Taide- ja museokeskus Sinkka, Solid Art Taipei, Suomen Lontoon Instituutti ja AIL Vienna). Hänen viimeaikaiset teoskokonaisuutensa ovat käsitelleet erityisesti pilvien merkitystä ilmakehätutkimuksessa yhteistyössä ilmastotutkijoiden kanssa. Nelimarkka osallistui YK:n ilmastokokoukseen Dubaissa (2023), ja esitteli teoksiaan Suomen COP28- Paviljongissa.

Syvenny teoksiin

Tässä on The Cloud of Un/knowing -näyttelyn mobiiliesite, se johdattaa sinut näyttelyn teemoihin ja taiteeseen. Esite on selainpohjainen ja se toimii parhaiten puhelimella.

Paperisen näyttelyesitteen löydät myös paikan päältä museolta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on ilmainen!