Amos Anderson Glaspalatset AB / Amos Rex  (myöhemmin Amos Rex) on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan erityisesti EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä henkilötietoja koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Amos Rex kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Lipunmyyntijärjestelmän tehtäviin
  • Uutiskirjeen toimittamiseen
  • Asiakaspalautteen keräämiseen toiminnan kehittämiseksi

Alla löydät hallinnoimiemme rekisterien tietosuojaselosteet. Jos ostat Amos Rexin verkkokaupasta lipun tai tuotteita, sovelletaan tietoihisi lipunmyyntijärjestelmän asiakasrekisteriä.

Jos tilaat uutiskirjeen sovelletaan tietoihisi uutiskirjeen tilaajarekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Amos Anderson Glaspalatset AB / Amos Rex

Y-tunnus:  2137480-2

Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Amos Rexin lipunmyyntijärjestelmän asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yleisötyöpäällikkö Elsa Hessle, elsa.hessle@amosrex.fi

Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja tiedonlähteet

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin lipunmyyntijärjestelmän tehtäviin. Käytämme tietojasi, kun ostat tuotteita tai lipun, jotta voimme:

  • käsitellä tilauksesi
  • tukea sivuston käyttökokemusta
  • saada maksun, ja
  • tarjota asiakastukea

Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Rekisteröity itse on pääasiallinen tiedonlähde.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli hakija peruuttaa suostumuksensa, niin Amos Rexillä on oikeutettuun etuun perustuva oikeusperuste käsitellä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot käsitellyistä tilauksista

Rekisterin käyttäjät

Henkilötietoja käsittelevät tarpeen mukaan museon yleisötyöpäällikkö, museolehtori, palvelukoordinaattori, viestintä- ja markkinointipäällikkö, tuottaja, liiketoiminnan kehityspäällikkö, hallintohenkilökunta ja asiakaspalveluhenkilökunta.

Käyttöoikeus rajoitetaan joko pelkästään tietojen katseluun tai päivittämiseen siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät edellyttävät.

Rekisterin suojaus

Sähköiset aineistot säilytetään palveluntarjoajan ympäristössä. Palvelu on suojattu henkilökohtaisin salasanoin ja tietojen siirrossa käytetään suojattuja tiedonsiirtoyhteyksiä.

Amos Rex sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan riittäviä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan palveluntarjoajina toimiville yhteistyökumppaneille.

Koska käytämme palveluntarjoajia yhteistyökumppaneina, olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Woocommerce (verkkokaupan alustajärjestelmän tarjoaja)

WordPress (sivuston alustajärjestelmän tarjoaja)

Paytrail (maksujärjestelmän tarjoaja)

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle pyytämäsi tai ostamasi palvelut.

Säilytämme tietojasi vain tässä käytännössä määritettyihin tarkoituksiin sekä meitä sitoviin laillisiin tarkoituksiin, jotka edellyttävät tietojen säilyttämistä. Poistamme tietosi turvallisesti sen jälkeen, kun emme enää tarvitse niitä näihin tarkoituksiin yrityksen käytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot, oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tulla poistetuksi, ellei tietojen säilytykseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle tietosuojalainsäädännössä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää aina rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle, joka on mainittu tämän dokumentin alussa.

Oikeus valitukseen

Hakijalla ja saajalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo henkilötietoja käsitellyn virheellisesti.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Amos Anderson Glaspalatset AB / Amos Rex

Y-tunnus: 2137480-2

Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Amos Rexin uutiskirjeen tilaajarekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Timo Riitamaa, puh. +358 41 529 2620, timo.riitamaa@amosrex.fi

Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja tiedonlähteet

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin toiminnasta viestimiseen sekä asiakaspalautteen keräämiseen toiminnan kehittämiseksi.

Rekisteröity itse on pääasiallinen tiedonlähde.

Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yhden tai useamman seuraavista tiedoista.

Sähköpostiosoite, henkilön etu- ja sukunimi.

Rekisterin käyttäjät

Henkilötietoja käsittelevät Amos Rexin viestintä- ja markkinointipäällikkö, tiedottaja, yleisötyöpäällikkö ja museolehtori.

Käyttöoikeus rajoitetaan joko pelkästään tietojen katseluun tai päivittämiseen siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät edellyttävät.

Rekisterin suojaus ja turvatoimet

Tiedot kerätään palveluntarjoaja MailChimpin järjestelmään. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää salasanaa ja järjestelmän käyttö tapahtuu salatun SSL-yhteyden kautta.

Amos Rexin ja MailChimpin välillä on tehty sopimus tietojen käsittelystä, jossa todetaan palvelun olevan asetuksen mukainen. MailChimp vakuuttaa kaikkien palveluidensa olevan asetuksen mukaisia.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan palveluntarjoajina toimiville yhteistyökumppaneille.

Koska käytämme palveluntarjoajia yhteistyökumppaneina, olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto

Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle yhteistyökumppaneiden toimesta. Siirto ei vaikuta tietojen yksityisyyteen. Yhteistyökumppanit vakuuttavat tietojen siirron olevan turvattua.

Henkilötietojen poisto

Amos Rex säilyttää henkilötietoja toistaiseksi. Rekisteröity voi kuitenkin lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot, oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tulla poistetuksi, ellei tietojen säilytykseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle tietosuojalainsäädännössä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää aina rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus valitukseen

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo henkilötietoja käsitellyn virheellisesti.