8.12.2020

Amos Rex on vastaanottanut usean kulttuurialalla toimivan henkilön allekirjoittaman vetoomuksen ryhtyä toimiin antirasistisen työn aloittamiseksi ja yhdenvertaisen museon kehittämiseksi. Lämmin kiitos Call for Action -työryhmälle erittäin tärkeiden asioiden edistämisestä kulttuurikentällä!

 
Meillä Amos Rexissä työ aiheen parissa on osittain jo käynnissä ja meillä on paljon työtä edessämme – olemme kiitollisia hyvästä kysymyspatteristosta, jonka työryhmä on laatinut. Tulemme käyttämään sitä edistäessämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, antirasismia, inklusiivisuutta ja uuden oppimista työyhteisössämme.

Tällä vastauksellamme haluamme osoittaa olevamme sitoutuneita kehittämään toimintaamme ja työpaikkaamme. Käynnistämme yhdenvertaisuus-, moninaisuus-, antirasismi- ja saavutettavuustyöstä nyt tärkeän kehityshankkeen, joka koskee koko museota. Lupaamme yrittää parhaamme, oppia virheistämme, hyödyntää asiantuntijoita ja pyrkiä läpinäkyvyyteen.

Kokosimme tietoa tämänhetkisestä tilanteesta:
 

Yleisöt

 
Tavoitteenamme on olla aidosti kaikille avoin taidemuseo ja työskentelemme tavoittaaksemme aliedustettuja yleisöjä mm. viestinnän ja yhteistyöprojektien kautta. Museolla on määritelty tietyt yleisöt, joita tavoittelemme erityisen aktiivisesti, ne ovat lapset, nuoret ja matkailijat. Pyrimme huomioimaan nämä moninaiset ryhmät eri tavoin yleisötyössämme ja ohjelmistossamme. Nuorten tekemää taidetta esitämme kolmen vuoden välein järjestettävässä avoimen haun Generation-näyttelyssä sekä museolla toimii Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä vaikuttajanuorten ryhmä. Tämä painotus näkyy myös hinnoissamme, alle 18-vuotiaille on vapaa pääsy, opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden sisäänpääsy maksaa viisi euroa.

Viestinnässämme tavoitteemme on olla avoimia mm. käyttämällä inklusiivista kieltä, kirjoittamalla mahdollisimman selkokielisesti ja tarjoamalla monenlaista sisältöä ja useilla eri kielillä. Viestimme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi; lisäksi tarjonnassamme on palveluita, kuten opastuksia ja taidepajoja, myös venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi ja japaniksi. Olemme aloittaneet monikielisen verkko-opastusten sarjan tänä keväänä, ja opastuksia on saatavilla jo kymmenellä eri kielellä. Tulemme kehittämään kielivalikoimaamme myös vähemmistökielten osalta.

Suunnittelemme näyttelyt ja tapahtumat fyysisesti esteettömiksi ja sisältöjen suhteen pyrimme huomioimaan saavutettavuuskysymykset mahdollisimman laajasti. Olemme aloittaneet oppimis- ja koulutusprosessin näkövammaisten asiakkaiden palveluiden kehittämiseksi, ja tulemme jatkamaan työtä tämän parissa. Olemme mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa, ja tämä viesti näkyy nettisivuillamme. Käynnistämme työn myös turvallisemman tilan periaatteiden parissa. Viime aikoina olemme työskennelleet etenkin sisältöhuomautusten parissa ja pyrkineet edistämään niiden myötä sisältöjen saavutettavuutta.
 

Henkilökunta

 
Yritämme ylläpitää työilmapiiriä, jossa voi turvallisesti olla kriittinen ja kertoa mielipiteensä. Olemme kiitollisia, kun saamme palautetta ja kritiikkiä, sillä olemme valmiita oppimaan ja muokkaamaan toimintaamme sen perusteella.

Painotamme asiakaspalveluhenkilökunnan rekrytoinneissa laajaa kielitaitoa ja pyrkimyksemme on saada mahdollisimman moninainen joukko palvelemaan moniaista yleisöämme. Erilaisiin museoasiantuntijatöihin on omat tehtäväkohtaiset kriteerinsä, jotka vaihtelevat paljon tehtävän mukaan. Yhtenä tärkeänä kriteerinä meillä on ruotsinkielen taito johtuen taustastamme osana Föreningen Konstsamfundetin toimintaa, johon kuuluu ruotsinkielen aseman tukeminen. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa löytää alati moninaisempi hakijakunta.

Amos Rexissä on museon henkilökunnan jäsenistä koostuva tasa-arvotyöryhmä, joka edistää tasa-arvoon liittyviä asioita. Kaikki tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä työ toteutetaan työajalla ja niistä saa korvauksen.
 

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

 
Amos Rexin saama rahoitus ja yhteistyökumppanit ovat julkista tietoa. Rahoitus ilmoitetaan vuosittain Museotilastossa ja yhteistyökumppanit ovat esiteltyinä verkkosivuillamme. Tavoittelemme yritysyhteistyökumppaneita, jotka jakavat arvopohjamme.
 

Ohjelma

 
Amos Rexin näyttelyohjelman pääpaino on kokeilevassa nykytaiteessa ja varsinkin sen tapaisissa kokonaiselämyksissä, joille Amos Rexin tila tarjoaa ainutlaatuiset edellytykset. Nämä näyttelyt ovat korostetun avoimia jokaisen omalle tulkinnalle.

Esittelemme nyt muinaista Egyptiä, koska uskomme että nykyajan ymmärtäminen ja tulevaisuuden rakentaminen vaatii menneisyyden tuntemista. Lue lisää Usein kysytyt kysymykset -sivultamme. Toisissa näyttelyissämme, kuten kolmen vuoden välein toistuvassa Generationissa, monet teokset käsittelevät universaaleja ja aina ajankohtaisia aiheita kuten yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja sukupuolta.

Pyrimme tarkastelemaan taustaamme ja identiteettiämme kriittisesti sekä uudistamaan ajattelumme ja tekemisemme tapoja. Olemme aloittaneet keskustelusarjan etiikan, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden parissa asiantuntijatehtävissä toimivien työntekijöiden kanssa. Keskustelusarjaa tullaan jatkamaan ja kehittämään.

Taide on monta asiaa, mutta se on myös väline nähdä itsensä toisen silmin ja asettua itse toisen asemaan.