Kalervo Palsa: Självtillräcklighet, 1978. Bild: Stella Ojala / Amos Rex

Den populära Bästa museibesökare -lajv arrangeras för andra gången! Boka dina biljetter snart. Vad händer då konstverken vaknar till liv och tar museibesökarnas kroppar i besittning?

Bästa museibesökare har skrivits enkom för Amos Rex och är det första lajvet som utspelas i museet. Rollpersonerna baserar sig på verken i samlingsutställningen.
I Bästa museibesökare -lajvet styrs museibesökarnas kroppar av verken på Amos Rex utställning. Deltagarna rör sig fritt i museet och spelar rollpersoner som grundar sig på utställningens verk. Lyckas något av verken rymma från utställningen för att fortsätta sitt liv som människa utanför museet? Eller får besökarna slutligen tillbaka sina kroppar? Allt detta beror på besluten som fattas under lajvet.

Bästa museibesökare -lajvet utspelar sig på Amos Rex utställning Så känns det, tillsvidare och pågår med workshoppen inräknad i mindre än fem timmar. Lajvet inleds med en workshop, då deltagarna besöker utställningen och var och en skapar en rollperson utifrån ett verk. Samtidigt instrueras deltagarna i hur man agerar under spelets gång. Man behöver alltså inte förhandskunskaper för att delta, eller någon särskild klädsel. Deltagaren kan klä sig efter eget tycke bekvämt och tillräckligt varmt (det kan bli svalt på utställningen). Den enda rekvisitan är färgkodade armband som delas ut i museet. Under lajvet serveras mellanmål.

Bästa museibesökare är ett levande rollspel som riktar sig till vuxna. Det passar både för erfarna lajvare och nybörjare. Det räcker om du har ett öppet sinne och är nyfiken på att hänge dig åt leken samt vill lära dig nya sätt att förhålla dig till konst. Amos Rex är stängt för andra besökare under hela lajvet. Kom ensam eller locka med en kompis!

Observera att evenemanget ordnas endast på finska.

Bästa museibesökare har planerats av Kaisa Kangas som har nästan trettio års erfarenhet av att ordna lajver. Kangas arbetar med levande rollspel både i Finland och internationellt. För närvarande skriver hon med stöd av SKR en fackbok om lajver.

LARP är det samma som lajv och är en kortform av live action role play, som betyder levande rollspel. Deltagarna i ett lajv väljer fiktiva gestalter som de under spelets gång spelar tillsammans.

Boka biljetter

Bästa museibesökare -lajv
Tisdag 20.8.2024
Spelet börjar kl. 16.30
och avslutas senast kl. 22.00
Åldersgräns 18 år

Biljetterna med museikort och för studerande är 15 €, normala biljettpriset är 30 €.

Välj biljett beroende på om du är nybörjare eller erfaren lajvare. En lämplig balans mellan nybörjare och veteraner gör spelet till en möjligast angenäm upplevelse.

Köp biljett!