Samling

Magnus Enckell, Gossarna på stranden, 1910.