Kommande

Petri Ala-Maunus, Vaara-Suomi (Fells After the Fall Fjäll och fördärv), 2017

Ars Fennica 2019

19.6 – 8.9.2019

På sommaren 2019 presenteras högaktuell nordisk samtidskonst i Ars Fennica -kandidatutställningen på Amos Rex i Helsingfors. Ars Fennica är Finlands största bildkonstpris.

Kandidaterena för Ars Fennica 2019-priset är Petri Ala-Maunus, Miriam Bäckström, Ragnar Kjartansson, Aurora Reinhard och Egill Sæbjörnsson.

Ars Fennica priset delas ut av den år 1990 grundade Henna och Pertti Niemistös bildkonststiftelse. Priset på 40 000 euro tilldelas en bildkonstnär som erkänsla för högklassigt och personligt konstnärligt arbete.

Birger Carlstedt

Oktober 2019 – 12.1.2020

Hösten 2019 presenterar Amos Rex konstnären Birger Carlstedts livsverk i en brett upplagd retrospektiv utställning, som omfattar hans produktion från 1920-talets första abstrakta experiment till konkretismen som från och med 1950-talet dominerade hans måleri. Carlstedt var en pionjär inom modernismen, en mångbegåvad dandy som förutom bildkonst även sysselsatte sig med att göra inredningar, rita arkitektur, verka som formgivare och scenograf. Utställningen kommer bland annat att erbjuda besökarna en rekonstruktion av Chat Doré som var Carlstedts modernistiska helhetsverk. Caféet verkade från och med 1929 under förbudstiden på Unionsgatan i hjärtat av Helsingfors.

Utställningen bygger på en omfattande samling konst och arkivkällor vid Amos Rex som Birger Carlstedt och hans hustru testamenterat. I anknytning till utställningen utges en rikligt illustrerad publikation innehållande fem artiklar som presenterar Birger Carlstedts livsverk ur olika perspektiv.