Larissa Sansour & Søren Lind: As If No Misfortune Had Occurred in the Night, 2022. I Larissa Sansours utställning på Amos Rex 9.10.2024–2.3.2025.
Larissa Sansour & Søren Lind: As If No Misfortune Had Occurred in the Night, 2022. Photo: Larissa Sansour

Konstnären Larissa Sansour är palestisk-dansk, och bor numera i London. På hösten får vi se hennes laddade utställning, där det förflutna möter möjliga framtider. I Sansours videoverk och installationer flätas aktuella teman samman med imaginära världar, med inslag av futurism, opera och arkivmaterial.Verken väcker en annorlunda förståelse och empati och de flesta av dem har tillkommit i nära samarbete med den danska författaren och regissören Søren Lind.

Denna utställning är Larissa Sansours första i Finland och den visas på Amos Rex 9.10.2024–2.3.2025.

Utställnings kurator är Terhi Tuomi.