Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nutid och framtid möts

I Helsingfors centrum öppnas i slutet av augusti 2018 ett nytt, privat konstmuseum som till sin arkitektur är alldeles unik. Amos Rex består av nya underjordiska utställningsutrymmen, det gamla, år 1936 byggda Glaspalatset och Bio Rex, samt Glaspalatstorget, en böljande evenemangsplats som samtidigt är utställningssalarnas tak.

Amos Rex kärna utgörs av de smidiga, lätt modifierbara utställningssalarna och en verkstad avsedd för barn och unga. Glaspalatsets klassiska biosalong med sina 590 platser kommer att vara ett hem för tvärkonstnärlig verksamhet och många filmfestivaler, men också för regelbunden filmförevisning under veckosluten. På vardagarna kan Bio Rex och dess stämningsfulla aulor hyras för olika tillställningar.

I Amos Rex utställningsprogram ingår det nyaste av den ofta tekniskt experimentella samtidskonsten, 1900-talets modernism och forna kulturer. Amos Rex vill presentera intressant och ambitiös konst med inspiration och livsglädje. Avsikten är att det förflutna, nuet och framtiden ska producera unika upplevelser och överraskande möten under markytan, på marknivå och på filmduken.

Arkitektbyrå JKMM har planerat konstmuseets nya del som har byggts under Glaspalatstorget och omfattar 2170 kvadratmeter flexibla och tekniskt välutrustade utställningssalar. Vid planeringen har utgångspunkten varit att skapa möjligast smidiga utrymmen som kan anpassas enligt den föränderliga konstens behov. I samband med museibygget har den skyddade Glaspalatsbyggnaden renoverats med pietet så att den har återfått sin forna glans.

Som en mötesplats för konst och stadskultur befäster Amos Rex ytterligare Helsingfors stads plats som en tryggt säregen europeisk kulturstad.

Planeringen av Amos Rex inleddes år 2013 och byggnadsarbetena startade i januari 2016. Amos Rex föregångare var Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan i Helsingfors. Museet verkade 1965–2017 i mecenaten, tidningsförläggaren Amos Andersons (1878–1961) tidigare hem- och kontorsbyggnad. Amos Rex är ett privat konstmuseum vars byggnadsarbete och verksamhet bekostas av den allmännyttiga Föreningen Konstsamfundet grundad av Amos Anderson.