Vår webbplats utnyttjar kakor med hjälp av vilka vi kan samla in information om användarna. En kaka (cookie) är en liten textfil, som webbläsaren sparar på användarens dator eller enhet.

En del av kakorna sparas genast när du gett ditt samtycke; en del först efter att du rör dig från en sida till en annan eller använder funktionerna på en enskild sida. Vi kan inte identifiera individuella användare enbart med hjälp av kakor. Som användare kan du ändå förbjuda att kakorna sparas och används genom att inte ge ditt samtycke när du kommer till vår webbplats.

Kakorna Amos Rex använder

Vi sparar kakor för att vi ska kunna erbjuda en så välfungerande webbplats som möjligt och även utveckla den. Vi vill betjäna användarna av vår webbplats så väl som möjligt nu och i framtiden och med hjälp av kakorna kan vi förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

Här redogörs noggrannare för kakorna som vår webbplats använder och deras funktionsändamål.

Nödvändiga funktionella kakor

De funktionella kakorna är viktiga för funktionaliteten på vår webbplats och de möjliggör en smidig användning av den. Funktionella kakor behövs till exempel när användaren ska göra ett val av språk och för att varukorgen ska fungera smidigt. Dessa kakor är alltid i bruk.

Marknadsföringskakor

Med hjälp av marknadsföringskakorna kan vi samla in information för att producera riktad reklam eller riktat innehåll till en webbläsare.

Genom tjänsten Google Ads kan vi till exempel följa med vem som har besökt vår webbplats, hur många som gjort det på grund av en reklam och om besökaren har uppsökt vår webbplats tidigare.

Med hjälp av Facebook Pixel (Tag Manager) -funktionen kan vi göra reklam på nätet och rikta den.

Analyskakor

Vi använder analyskakor till exempel vid statistisk uppföljning i anslutning till vår webbplats och för att räkna ut reklamens effektivitet. Insamlad information används för att analysera trafiken på vår webbplats och för att utveckla webbplatsen.

Med hjälp av Google Analytics -funktionen kan vi följa till exempel:

  • antalet besökare på webbplatsen;
  • tidpunkten för besöken på webbplatsen;
  • hur länge besökaren stannar på webbplatsen;
  • hur många besökare som omedelbart lämnar webbplatsen;
  • vilka av våra webbsidor besökaren uppsöker;
  • från vilken webbplats besökaren kommer till vår webbplats;
  • var besökarens IP-adress befinner sig;
  • vilken slags enhet besökaren utnyttjar när hen besöker webbplatsen, och
  • vilket land besökaren kommer från.

Hur länge sparas kakorna?

Vissa av kakuppgifterna raderas genast när man lämnat vår webbsida, men en del av kakuppgifterna sparas en längre tid till exempel för att det ska vara möjligt att följa med den årliga besökarmängden under en längre tidsrymd. Vi sparar kakuppgifter så länge som det är nödvändigt för ifrågavarande ändamål och raderar dem genast när de inte längre behövs.

Att överföra kakuppgifter

Amos Rex överför inte kakuppgifter. Anonym statistik kan delas med samarbetspartner för att utveckla funktionen.

Tredjepartskakor

På vår webbplats kan det finnas länkar och förbindelser till en tredje parts webbplats, produkter och tjänster. Vi tillämpar tredje parts datasekretesspolicy på tjänster och tillämpningar som erbjuds av en tredje part. Vi rekommenderar att man bekantar sig med vederbörande tredje parts dataskydds- och kakpolicy.

Om du har frågor i anknytning till vår kakpraxis ber vi dig att ta kontakt med Iia Palovaara som ansvarar för vårt dataskydd: iia.palovaara@amosrex.fi