Avtalsvillkoren för Amos Anderson Glaspalatset Ab:s (”Amos Rex”) biljettförsäljningssystem (”näthandel”) tillämpas på samtliga åtgärder av kunden i Amos Rex näthandel, oavsett vilken typ av terminal kunden använder sig av. Kunden får använda näthandeln endast i enlighet med gällande villkor och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Avtalsvillkoren utgör ett avtal mellan kunden och Amos Rex och definierar de rättigheter och skyldigheter som gäller för näthandeln mellan kunden och Amos Rex.

När kunden handlar i näthandeln försäkrar kunden att han eller hon har stiftat bekantskap med gällande användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

Tjänsteleverantör

Amos Anderson Glaspalatset Ab/Amos Rex
Mannerheimvägen 22-24, 00100 Helsingfors
09-6844460
museum@amosrex.fi
FO-nummer: 2137480

Allmänna villkor

Nättjänstens priser inkluderar mervärdesskatt. Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och till företagskunder. Vi förbehåller rätten till att göra ändringar i prissättningen. Kunden ansvarar för att de uppgifter som angetts i tjänsten är korrekta. Vi förbehåller oss rätten till att göra ändringar i våra leveransvillkor. Kunden binder sig vid att innan sin beställning bekanta sig med de aktuella leveransvillkoren.

Avtalsvillkoren för Amos Rex Ab:s biljettförsäljningssystem tillämpas på samtliga åtgärder av kunden i Amos Rex näthandel, oavsett vilken typ av terminal kunden använder sig av.

Kunden får använda näthandeln endast in enlighet med gällande villkor och i enlighet med tillämpad lagstiftning.

Avtalsvillkoren utgör ett avtal mellan kunden och Amos Rex och definierar de rättigheter och skyldigheter som gäller för näthandeln mellan kunden och Amos Rex.

När kunden handlar i näthandeln försäkrar kunden att hen har stiftat bekantskap med gällande avtalsvillkor och förbinder sig att följa dem.

Biljettköp

Online biljett som berättigar till inträde

Online-biljetter till utställningar kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi.

Biljetter till utställningen kan köpas för vald dag och tid inom ramen för museets öppethållningstider och det tillgängliga antalet biljetter.

Online biljett till museets evenemang

Biljetter till evenemang kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi.

Giltighet

Online biljett som berättigar inträde till utställning

Besöksdag och -tid framgår av den förköpta biljetten. Inträdesbiljetter till utställningen kan lösas ut vid online-biljetternas kontrollpunkt (ingång via vår hinderfria entré från Glaspalatstorget) inom 20 minuter från och med det markerade klockslaget på biljetten.

Online-biljettens besöksdatum och ankomsttid kan inte ändras efter köpet.

Vald biljettyp kan inte ändras efter köpet.

Den köpta biljetten är giltig under den valda dagen samt under museets öppethållningstid. Giltighetstiden kan inte ändras efter köpet.

Biljett till museets evenemang

Biljetter till museets evenemang kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi.
Biljetten till museets evenemang gäller bara medan tillställningen pågår, om inte annat anges. Kontrollera datum och tid när du köper biljetten.

Biljettgranskning

Inträdesbiljetter

Online-biljetten som berättigar till ett utställningsbesök skall bytas till en inträdesdekal som berättigar inträde den dag och tid du valde när du köpte biljetten.

Online-inträdesbiljetter till utställningen kan lösas ut vid online-biljetternas kontrollpunkt (ingång via vår hinderfria entré från Glaspalatstorget) inom 20 minuter från och med det markerade klockslaget på biljetten.

Du kan visa din biljett antingen på din smarttelefon eller som utskrift. Biljetten kan inte lösas ut på ditt namn.

Biljettinnehavaren måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgruppen som motsvarar biljettypen.

Biljetter till temaguidningar

Biljetter till temaguidningar kontrolleras på plats innan guidningen inleds. Biljetten kan visas på din smarttelefon eller som utskrift.

Biljettinnehavaren måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgrupp som motsvarar biljettypen.

Biljetter till museets evenemang

Evenemangsbiljetter kontrolleras vid ingången till evenemanget. Biljetten kan visas på din smarttelefon eller som utskrift.

Biljettinnehavaren måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgruppen som motsvarar biljettypen.

Om du redan har en online biljett, behöver du inte byta den mot en dekal vid museets kassa. Du kan visa din online biljett på din smarttelefon eller som utskrift då du anländer till museet.

Rättigheter

Inträdesbiljetter som berättigar till utställningsinträde

En biljett ger innehavaren rätt till ett inträde under den valda dagen och tiden. Rättigheterna som följer med online-biljetter gäller bara biljettinnehavaren.

Biljettinnehavaren kan överlåta sin biljett till en annan användare (gäller undantagsvis inte personliga biljetter som betalats via Smartum och ePassi).

Biljetter till museets evenemang

Biljetten till museets evenemang berättigar inträde till det evenemanget som valts vid köptillfället.

Biljettinnehavaren kan överlåta sin biljett till en annan användare (gäller undantagsvis inte personliga biljetter som betalats via Smartum och ePassi).

Boka biljetter

Biljetter kan köpas i nätbutiken.

Enskilda biljetter kan inte bokas på förhand i museets kundtjänst eller kassor.

Vid ärenden gällande gruppbokningar, vänligen kontakta vår guidebokning: opasvaraus@amosrex.fi.

Betalning

Nätbiljettförsäljningens betaltjänst sköts av Paytrail, som accepterar inhemska bankers nättjänster samt de vanligaste bank- och kreditkorten.

Man kan även betala sin egen biljett online via Smartum eller ePassi. Biljetter betalda med kulturförmån är personliga.

Amos Rex Ab sparar inte bankförbindelse- eller kreditkortsuppgifter.

Kunden binder sig vid att följa de betalningsvillkor som medföljer det av kunden valda betalningssättet.

Såvida betalningshändelsen inte genomförs under beställningen, behandlar Amos Rex Ab inte beställningen.

Leveransvillkor

Avtalet träder i kraft när beställningen är bekräftad (beställningsbekräftelse/betalningsbekräftelse).

Beställningsbekräftelsen/betalningsbekräftelsen levereras till kundens e-post.

Biljetter som köpts via näthandeln levereras i elektronisk form till kundens e-post efter slutförd betalning.

Bytes- och returvillkor

Vänligen observera, att biljettens besökstid och datum inte kan ändras. Vi återbetalar biljetten endast vid ett sjukdomsfall. Kontakta oss på museum@amosrex.fi innan din bokade besökstid.

Problemsituationer

Vid problemsituationer ta gärna kontakt med vår kundtjänst museum@amosrex.fi.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden skall bekanta sig med gällande leveransvillkor före sin beställning.