Amos Rex Ab önskar ta emot fakturorna elektroniskt i första hand.

Vi tar emot våra elektroniska fakturor via Opus Capita Solutions Oy:s fakturabehandling i nätet.

Vårt FO-nummer är: 2137480-2

Faktureringsadressen i nätet är: 003721374802

Förmedlarens/Operatörens kod: E204503

Ifall Ni inte ännu har övergått till elektronisk fakturering skall Ni skicka fakturorna via Opus Capita där fakturorna skannas och tolkas.

Amos Rex Ab
PL 90680
00063 LASKUNET

eller per e-post: AmosAndersonGlaspalatsetAb.FI.P.117379-8@docinbound.com

Formatet på bilagan i PDF.

Amos Rex Ab önskar ta emot fakturorna elektroniskt i första hand.

Vi tar emot våra elektroniska fakturor via Opus Capita Solutions Oy:s fakturabehandling i nätet.

Vårt FO-nummer är: 2137480-2

Faktureringsadressen i nätet är: 003721374802

Förmedlarens/Operatörens kod: E204503

Ifall Ni inte ännu har övergått till elektronisk fakturering skall Ni skicka fakturorna via Opus Capita där fakturorna skannas och tolkas.

Amos Rex Ab
PL 90680
00063 LASKUNET

eller per e-post: AmosAndersonGlaspalatsetAb.FI.P.117379-8@docinbound.com

Formatet på bilagan i PDF.

OBS! skicka inte annat material än fakturor till de ovan nämnda adresserna.

Allt annat material skickas som förut till den gamla postadressen.