Amos Rex Ab önskar ta emot fakturorna elektroniskt i första hand.

Vi tar emot våra elektroniska fakturor via Apix Messaging Oy:s fakturabehandling i nätet.

Vårt FO-nummer är: 2137480-2

Faktureringsadressen i nätet är: 003721374802

Förmedlarens/Operatörens kod: 003723327487

Ifall Ni inte ännu har övergått till elektronisk fakturering skall Ni skicka fakturorna via Opus Capita där fakturorna skannas och tolkas.

Amos Rex Ab (Apix Scanningtjänst)
PB 16112
00021 LASKUTUS

eller per e-post: 003721374802@procountor.apix.fi

Formatet på bilagan i PDF.

OBS! skicka inte annat material än fakturor till de ovan nämnda adresserna.

Allt annat material skickas som förut till den gamla postadressen.