Ansökan för grupput­ställ­ning­en Ge­ne­ra­tion 2023

Utlysning till grupputställningen Generation 2023 äger rum mellan 1.10.–15.11.2021.

Unga mellan 15–23 år som är bosatta i Finland och intresserade av att utrycka sig genom konst kan ansöka om medverkan i Amos Rex tvärkonstnärliga utställning.  

Sökperioden till utställningen Generation 2023 inleds 1.10. Utställningsdeltagarna väljs ut på basis av sina förslag. Du kan föreslå högst tre verk eller verkserier. Förslaget kan vara en målning, en teckning, ett spel, ett nätbaserat verk, en performans, en video, en dansföreställning, ett fotografi, ett handarbete, ett ljudverk – eller något annat. Huvudsaken är att det är gjort med passion. Du kan ansöka ensam eller i grupp. Om ni skickar in er ansökan i form av en arbetsgrupp ska var och en av medlemmarna i gruppen finnas med i ansökan. Arbetena behöver inte vara klara i sökskedet så länge du/ni har en tydlig arbetsplan och kostnadsberäkning.  

Ansökningstiden upphör 15.11.2021 kl. 23.  

An­sök­nings­kli­ni­ken & Öppet hus

Behöver du hjälp med att göra din ansökan?

Du kan på distans delta i ansökningskliniken som hålls onsdagen 1.9. eller tisdagen 26.10. Ansökningskliniken går på finska och svenska kl. 16.30–17.30 och vid behov på engelska kl. 17.30–18.30.

Du är också välkommen att bekanta dig med Amos Rex Generation 2023 lördagen 23.10. kl. 14–16 då vi har öppet hus för alla som vill delta i utställningen.

Generation 2023 på sociala medier: #generation2023@amoskonst

Ansök för grupput­ställ­ning­en Ge­ne­ra­tion 2023

Ansökningsblankett och -instruktioner kommer att publiceras på denna sida i slutet av september.

Namnen på dem som utvalts att delta i utställningen publiceras i april på Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi

Verken till utställningen väljs av en jury, som leds av regissören och koreografen Ima Iduozee. Till juryn hör dessutom Amos Rex museichef Kai Kartio, kuratorteamets medlemmar Anastasia Isakova, Krista Mamia och Laura Porola samt konstnärerna Alex Luonto och Anna-Karoliina Vainio som var med på utställningen Generation 2020.

Generation 2023 öppnar i Amos Rex i april 2023. Det ambitiösa målet med utställningen som ordnas vart tredje år är att presentera konst som gjorts av unga.