Du kan förköpa inträdesbiljetter till vald dag under tiden 12.2−10.5.2020.

Förköpt biljett måste bytas till dagens inträdesdekal i museishopens kassa senast 45 minuter innan museet stänger. Museets öppettider. Med förhandsbiljett kan ni ta er förbi biljettkassorna till museishoppen för att hämta era inträdesdekaler.

Förköpt biljett berättigar till inträde enbart för biljettens innehavare under vald dag. Endast innehavaren av förköpt biljett kan gå via museishopens kassa. Övriga personer i biljettinnehavarens sällskap kan inte köpa biljett i samband med bytet av förköpt biljett mot dekal.

Vänligen notera förhandsbiljetter bör köpas åt att alla i samma sällskap, även barn (under 18 år).

I problemsituationer vänligen kontakta vår kundtjänst eller lämna ett meddelande. Som regel besvaras meddelanden snabbare.