Köp en förhandsbiljett till utställningen Egyptens prakt.
Biljetter erbjuds alltid för en månad i taget. Biljetterna för följande månad säljs alltid under föregående månad.

Förköpt biljett måste bytas till dagens inträdesdekal i museishopens kassa senast 45 minuter innan museet stänger. Museets öppettider. Med förhandsbiljett kan ni ta er förbi biljettkassorna till museishopen för att hämta era inträdesdekaler.

Förköpt biljett berättigar till inträde enbart för biljettens innehavare under vald dag. Endast innehavaren av förköpt biljett kan gå via museishopens kassa. Övriga personer i biljettinnehavarens sällskap kan inte köpa biljett i samband med bytet av förköpt biljett mot dekal.

Vänligen notera att förhandsbiljetter bör köpas åt alla i samma sällskap, även barn (under 18 år).

I problemsituationer vänligen kontakta vår kundtjänst eller lämna ett meddelande. Som regel besvaras meddelanden snabbare.

Tryggt besök