Förhandsbiljett

Vet du redan vilken dag du vill besöka oss? Köp en förhandsbiljett till utställningen Egyptens prakt. Förhandsbiljetter erbjuds för en månad i taget. Förhandsbiljetterna för följande månad kommer till salu alltid i slutet av föregående månad. Vi säljer endast ett begränsat antal förhandsbiljetter för varje månad.

Om förhandsbiljetterna är slutsålda för den dag du vill boka, kan du köpa din inträdesbiljett i museets biljettkassa.

Museets öppettider och priser.

Inträde

Med förhandsbiljett rekommenderar vi att använda entrén på Glaspalatsets innergård. Ni kan ta er förbi biljettkassorna till museishopen för att hämta era inträdesdekaler.

Förköpt biljett måste bytas till dagens inträdesdekal i museishopens kassa senast 45 minuter innan museet stänger.

Förköpt biljett berättigar till inträde enbart för biljettens innehavare under vald dag. Endast innehavaren av förköpt biljett kan gå via museishopens kassa. Övriga personer i biljettinnehavarens sällskap kan inte köpa biljett i samband med bytet av förköpt biljett mot dekal. Vänligen notera att förhandsbiljetter bör köpas åt alla i samma sällskap, även barn (under 18 år).

Frågor?

I problemsituationer vänligen kontakta vår kundtjänst eller lämna ett meddelande. Som regel besvaras meddelanden snabbare.

Information om museibesöket under coronatiden