Du kan förköpa inträdesbiljetter till vald dag under tiden 13.2 − 19.5.2019.

Förköpt biljett måste bytas till dagens inträdesdekal i museishopens kassa senast 45 minuter innan museet stänger. Museets öppettider.

Vänligen notera att museishopens kunder, besökare med barnvagn samt rörelsehindrade också använder museishopens kassa. Mindre köer kan därför förekomma. Innehavare av förköpt biljett har inte rätt att gå förbi kön.

Förköpt biljett berättigar till inträde enbart för biljettens innehavare under vald dag. Endast innehavaren av förköpt biljett kan gå via museishopens kassa. Övriga personer i biljettinnehavarens sällskap kan inte köpa biljett i samband med bytet av förköpt biljett mot dekal.

Inträde garanteras om biljettinnehavaren anländer senast 2 timmar före stängningsdags. Om biljettinnehavaren trots det inte kan komma in, gottgörs biljetten eller överförs till en annan dag.

I problemsituationer vänligen kontakta vår kundtjänst eller lämna ett meddelande. Som regel besvaras meddelanden snabbare.