Mediakonst på vita duken

Under fyra måndagar i november visar Rex Fest det senaste inom mediakonsten på Bio Rex filmduk. Samarbetet mellan Amos Rex och AV-Arkki, centralen för mediakonst, bjuder på kuraterade föreställningar, live cinema-presentationer och en kinokonsert. Verken som ingår i festivalprogrammet är nya, producerade under de senaste åren, och bildar ett tvärsnitt av den finländska mediakonsten här och nu.

Varje festivalkväll utgör en separat tematisk helhet. Kvällarna inleds med en ca en timme lång visning av olika filmer och avslutas med en live cinema-föreställning på Bio Rex estrad.

Filmerna som ingår i blocket Makt och motstånd kommenterar världens nuvarande tillstånd med historiska kopplingar. Drömmar och tid är en helhet som för betraktaren till en drömlik, rentav magisk värld där vår tidsuppfattning ifrågasätts. Färger och gränser för in olika nyanser och texturer på filmduken och granskar hur man känner igen gränser och fäster sig vid dem. Föreställningarna av Martta Tuomaala, Sami van Ingen och Anton Nikkilä visas live. Festivalprogrammet avslutas med en kinokonsert bestående av nya kortfilmer av Timo Wright där en orkester spelar filmernas musik. Samma kväll visas också den israeliske konstnären Omer Fasts film 5000 is the Best (2011).

Biografen Bio Rex har stått värd för många filmfestivaler under de senaste femton åren. I år har den regelbundna biografverksamheten återupptagits i unika och med pietet renoverade utrymmen. Den nya festivalen, Rex Fest, passar utmärkt väl in i den historiska biografen Bio Rex och dess foajéer och stöder Amos Rex vision om interaktion mellan olika konstformer och att på ett fruktbart sätt sammanföra olika uttryckssätt.

OBS! Filmerna är i regel antingen på finska eller engelska.