Keiken 
Spirit Systems of Soft Knowing 
at Amos Rex
2024
Keiken, Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚, 2023-2024. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Konstnärskollektivet Keikens verk Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚ utforskar i vilken utsträckning och hur empatisk kontakt och kommunikation kan nå andra arter och existensformer. Den rumsliga installationen som bygger på känselsinnet hämtar inspiration ur energiströmmar och materiell animism. Animismen utgår från idén att alla ting och väsen har en själ. Museibesökarnas upplevelse och kroppsliga förnimmelser fortsätter och kompletterar det engagerande verket.

Besökaren ombeds stiga in i den ljusskimrande installationen avgränsad med draperier. I det snäckliknande krökta rummet får besökarna vila sig på liggplatser som formar en meditativ grupp. De organiska formerna fortsätter i klasarna av kuddar på sängarna, inspirerade av naturliga fröhus. I hålan uppe i taket möter blicken en vibrerande, stjärnlik energikälla vars sken strålar ner mot liggplatserna.

Utställningsguiden hjälper besökaren att klä sig i en syntetisk förlängning av den fysiska kroppen i form av en livmoder av silikon. De blåskimrande livmödrarnas stilla vibrationer mot bärarens mage skapar tillsammans med hörlurarnas livsljud många potentiella associationsstigar.

Också det rumsliga ljudlandskapet och den av luftens rörelser blinkande, navelsträngslika kontakten från liggplatserna till takets portallika, pulserande nebulosa bildar beståndsdelar i ett andesystem för mjuk förståelse. Verket vill skapa en ordlös förbindelse med existensens olika uppenbarelseformer, sådana som inte nödvändigtvis kan nås på det verbala eller det intellektuella planet.

Vidgade sinnen

Kollektivet ser livmödrarna som så kallade medvetenhetsinstrument som kan användas till att skapa en empatisk kontakt med det okända. Bakgrundsforskningen för verket har utgått från neurologen Paul Bach-y-Ritas forskning där utvidgning av sinnena står i centrum. Bach Y Rita upptäckte att vår hjärna tack vare sin neuroplastiska natur kan omkopplas. Keiken utforskar hur man med teknologins hjälp kan skapa simuleringar av en annan medvetenhet och hur man med påklädbar teknik kan förstärka holistiska upplevelser.

________________

Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚ är genomfört platsspecifikt som en del av en samlingsutställning med de mänskliga känslorna som tema. Verket är det första i Amos Rex’ verkserie där teknik utnyttjas innovativt och granskas kritiskt. Utställningarna i serien kommer sannolikt att visas ungefär vart tredje år.

Keiken
grundad 2015

Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚

Andesystem för mjuk kunskap
2023–2024
silikon, haptisk teknik, LED-ljus, ljudlandskap, duk, trä, kuddar, videomapping

Keiken, Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚, 2023-2024. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Keiken

Kollektivets namn är hämtat från japanskans ord för erfarenhet, upplevelse. Upplevd erfarenhet står i centrum för den i Berlin och London verksamma gruppens synergiska verksamhet. Kollektivet grundades 2015 av tre konstnärer från olika diasporiska bakgrunder, Tanya Cruz, Hana Omori och Isabel Ramos. Keiken är intresserade av medvetandets och tillvarons natur, och fascineras av alternativa framtidsvisioner som ligger i skärningspunkten mellan teknologin och den reella världen. Kollektivet arbetar med verk och teman där upplevelserna ofta vidgas bortom den reella världens gränser och bygger en annorlunda, spekulativ framtid. Som medel använder man film, spel, installation, utvidgad verkligenet (XR), blockkedjor och performance samtidigt som man också utvecklar egna teknologiformer.

År 2022 vann Keiken det första Chanel Next-priset. För närvarande arbetar kollektivet på residenset Somerset House i London. Bland kollektivets senaste utställningar kan nämnas: KANAL — Centre Pompidou; Bryssel (BE) Helsinki Biennial (FI), HAU Hebbel am Ufer, Berlin (DE) (2023), C/O Berlin (DE); Wellcome Collection, London (UK); ARKO Art Centre, Soul (KR); Julia Stoschek Collection, Düsseldorf (DE); Onassis, Aten (GR); Photographers Gallery, London (UK) (2022); 2. Thailandbiennalen (TH).

Verkets pro­duk­tions­team

Kreativ ledning och huvudkonstnärer: Keiken
Produktion: Alexander Boyes
Planering av interaktivitet: Edwin Dertien
Design och tillverkning av silikonlivmodern: Chris Fitzpatrick
De haptiska livmödrarnas ljudvärld och rumsljud: Waveovspace
Installationens rumsplanering: Sebastian Kite
Visuell planering av videoprojektionen: George Jasper Stone
Studioadministration: Hekate Studios

Grundforskning i och utveckling av kroppsburen haptik och silikon i samarbete med Ali Ball, Studio Above & Below, Lucy Page, agf HYDRA 2021–22

Projektledning: Itha O’Neill
Kuratering: Terhi Tuomi
Konstruktion och planering: Jussi Piironen
Valosuunnittelu | Ljussättning | Lighting design: Marianne Lagus
AV lanering: Sohei Yasui
Publikarbete: Alisa Närvänen, Laura Porola
Konservering: Mia Derichs
Koordinering: Niclas von Bonsdorff, Tii Laakso