Moon Head_Henry Moore_Mika Huisman_amos rex
Henry Moore
Moon Head
1964, brons
Föreningen Konstsamfundets samling
Bio Rex. Amos Rex
(In Memoriam Viljo Revell 1910–1964)

Den brittiske skulptören Henry Moores (1898–1986) bronsskulptur Moon Head (Månhuvud) är från 1964, från Moores senare period. Den består av två tunna skivor med vassa kanter som är placerade i samma riktning, men så att de dels överlappar varandra. Skivorna är formade så att den ena påminner om ett ovalt människohuvud på vars ena sida finns en u-formad mun. Tack vare den tidiga versionen av skulpturen kallad Maquette for Head and Hand (1962) vet vi att utgångspunkten för den andra skivan var en mycket stiliserad hand med utsträckt tumme och pekfinger. Även om verket har en framsida definierad av Moore, ska man närma sig konstverket från alla riktningar. Dess utseende och natur förändras på ett avgörande sätt när det betraktas från olika håll. Det är just den egenskapen som gör Moon Head så levande och fascinerande.

Det finns tio bronsavgjutningar av Moon Head, nio egentliga och en konstnärsedition. Exemplaret som hör till Konstsamfundets samling bär siffran 1/9. Det har dessutom gjorts versioner av Moon Head i gips och porslin. Konstverket fick sitt namn av en guldpatinerad version. I Moores ögon påminde dess skimmer och form omisskännligt om en fullmåne. Man kan faktiskt skönja något hemlighetsfullt, kanske ritualliknande i konstverket. Henry Moore beundrade såväl den kykladiska bronsåldern som en mer traditionell afrikansk konst, ur vilka Moon Head hämtat inspiration såväl till sin form som till sitt innehåll.

Britten Henry Moore var en av 1900-talets mest centrala och inflytelserika moderna bildhuggare och grafiker. Hans konst kännetecknas av abstraherade och fragmenterade människogestalter, där tomrum och ”perforeringar” spelar en central, aktiv roll. Moore tog intryck av både klassisk konst och av surrealismen samt forna tiders ”primitiva” och utomeuropeiska kulturer. Moore är också känd för sina stora monumentalskulpturer som placerats i offentliga utrymmen runt om i världen. Ett sådant finns i stadshuset i Toronto, som ritats av den finländske arkitekten Viljo Revell (1910–1964).

Henry Moore och Viljo Revell var vänner. År 1964 besökte Revell Moore i hans studio i London. Det var där Revell såg skulpturen Moon Head, han blev blev förtjust och ville köpa den, men omkom tyvärr snart efter besöket. Revells familj beslöt dock att införskaffa verket och placera det på Viljos grav i Vasa. Den ursprungliga planen förverkligades ändå inte för Moore var osäker på hur skulpturen skulle påverkas av klimatet i Finland. Därför placerades Moon Head hemma hos familjen. För att trygga skulpturens fortsatta existens beslöt familjen att donera den till Föreningen Konstsamfundet. En naturlig plats för placeringen av Moon Head är Bio Rex vackra foajé i det funktionalistiska Glaspalatset som en del av Amos Rex. Viljo Revells dotter Kati Revell-Nielsen konstaterar att Moon Head fått ett värdigt hem. Hennes far var en av de tre arkitekter som planerade Glaspalatsbyggnaden 1935.

I Finland har Didrichsens konstmuseum flera av Henry Moores skulpturer i sina samlingar.

Källa