Amos Rex presenterar Birger Carlstedts (1907–1975) livsverk i samband med en stor utställning, som inbegriper konstnärens hela produktion från 1920-talets abstrakta experiment ända till hans konkretistiska period som inleddes på 1950-talet.

Birger Carlstedt var en mångbegåvad dandy, som förutom som bildkonstnär arbetade med inredningsplanering, formgivning och scenografi. Carlstedt följde med och deltog i sin tids konstdiskussioner. Han vågade göra experiment som avvek från huvudfåran och bekantade sig med de nyaste konstriktningarna under sina många resor.

Utställningen baserar sig på Amos Rex samling, som erhållits som en testamentsdonation av Birger Carlstedt och hans maka, konsertpianisten France Ellegaard.

Le Chat Doré

Birger Carlstedt planerade Finlands första funkisinteriör i caféet Le Chat Doré, som öppnades 1929 på Unionsgatan. Caféinteriören har byggts om på utställningen, vilket gör det möjligt för besökarna att uppleva samma stämning som under förbudstiden, och dessutom låta sig väl smaka.

Le Chat Doré har bevarats för eftervärlden bara i form av gouacheskisser och fotografier. I den finländska konsthistorien anses golvmålningen i caféet ha varit ett av de första konstruktivistiska konstverken och inredningen ett av våra första funktionalistiska objekt. Inredningen representerade bauhausskolan, vars idé utgick från en förening av bruksändamålet och de scenografiska elementen. Inredningen i Le Chat Doré utgjorde startpunkten för Carlstedts karriär som bildkonstnär och framför allt för hans senare bana som scenograf under 1940- och 1950-talen.

Caféet Le Chat Dorés ryska kabinett har förverkligats med hjälp av augmented reality-teknik. AR-upplevelsen har genomförts med stöd från Danske Bank.

Nyhetsbok

Nyhetsbok: Birger Carlstedt – Modernismens utmaningar

Verket Birger Carlstedt – Modernismens utmaningar publiceras i samband med att utställningen öppnas. Boken som finns på finska och på svenska är skriven av Amos Rex experter samt konsthistoriker från Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Boken är det första omfattande och övergripande verket om Carlstedts omutliga och mångsidiga konst samt hans originella personlighet.

Säljs på museishoppen!

Pris: 35 €