Amos Rex Generation 2020 näyttely tekemistä Helsinki

Generation 2020

Uppgift 1. Generation 2023

Vart tredje år ordnas Generation-utställningen som har öppen ansökan för 15–23 åringar. Nästa Generation är om tre år. Hurudana verk skulle du själv ansöka med?

Gör ett verkförslag ensam, i par eller i små grupper. Ta åtminstone följande saker i beaktande:

 • Vad handlar verket om, har det ett specifikt tema eller motiv?
 • Material eller teknik, hur är verket gjort?
 • Vilken storlek har verket och hur presenteras det i rummet?
 • Hur presenterar ni er verkidé?

P.S. Du kan berätta om konstverken till diskussionsguiden om du vill.

Uppgift 2. Nu känns det

En av konstens uppgifter är att väcka känslor hos betraktaren. En del av verken i Generation 2020 är väldigt laddade och kan skapa olika stämningar: glädje, sorg, ångest, irritation osv.

 • Vad känner ni under utställningsbesöket, vilka känslor väcker konstverken och varför?
 • Kan ni förklara era känslor i ord?
 • Vad beror det på om verket inte väcker några känslor alls?

Du kan viska känslor åt Ou. Antingen den Oun som finns i utställningsbrochyren eller till en Ou som du kan låna till utställningsbesöket från  museets kapprum. Du kan släppa ut känslor genom att krama och smeka Ou (den tycker om det), men inte kasta den.

Uppgift 3. MuseumTube

Välj ett eller flera videoverk som ni ser från början till slut under besöket – antingen en eller flera gånger, beroende på verkets längd. Skriv ner era iakttagelser om ni gör uppgiften individuellt eller diskutera i grupp under besöket:

 • Vad händer i videon?
 • Vem har gjort den?
 • Vem/vad framträder i videon?
 • Hur skulle videon se ut i någon annan form, till exempel som målning eller skulptur?

Magnus Enckell, Gossarna på stranden, 1910.

Frosterus-samlingen

Uppgift 1. Nutidskonst av det förflutna

I Sigurd Frosterus-salen råder en helt annan stämning än i huvudutställningen. Välj ett favoritverk (individuellt eller i grupp) och ta reda på hur gammal konstnären var då verket kom till.

All konst har en gång varit samtidskonst, hur skiljer sig den modernistiska stilen (som präglar samlingen) från dagens bildkonst?

Uppgift 2. Från prickar till porträtt

Välj en pointillistisk målning och titta på den först riktigt nära. (Obs! Kom ihåg att hålla ett säkert avstånd till konstverken, som är ca. en meter!) Nedan är ett exempel på en målning i pointillistisk stil.
Hurudana färgs prickar urskiljer ni i duken? Rör er där efter för att studera verket längre bort ifrån (akta andra människor och konstverk, om ni backar). Vad händer med färgprickarna? Föds det nya färger och former?