Mossbarnen är självständiga och behöver inte hjälp av vuxna.

– konstnär Kim Simonsson

Mossjättarna är de första av Kim Simonssons verk som visas utomhus i centrala Helsingfors. Jättarna skapades ursprungligen för den franska festivalen lille3000 och fortsätter sin resa under hösten, då de installeras permanent i skogen vid Söderlångvik gård på Kimitoön.

Simonssons mossjättar bildar en gemenskap av fantasifulla barnkaraktärer. Konstnären har gett varje barn en uppgift, som alla är lika nödvändiga för att upprätthålla jättarnas känsla av gemenskap. Vissa bär olika verktyg på sina ryggar, andra har sällskap av djur. Jättarna talar med varandra på finskt teckenspråk.

Simonsson har utforskat barndomens teman sedan början av hans karriär, då hans barnkaraktärer utmanade kulturella normer för önskvärt och olämpligt beteende. Idag influeras Simonssons konstnärliga arbete också av sitt eget föräldraskap. Mossjättarna speglar konstnärens erfarenhet av att lära sig det finska teckenspråket, som han talar med ett av sina två barn.

Mossjättarnas resa fortsätter under hösten. Målet är Söderlångvik gård, Amos Anderssons sommarställe på Kimitoön. Varje jätte kommer att tilldelas en egen permanent plats I skogen intill gården. Med tiden kommer jättarna långsamt att blekna. Kanske kommer lavar, mossor och andra organismer att trivas på deras gröna kroppar.

Utställningen är kuraterad av Kai Kartio.

Fördjupa dig i verken och läs mer om konstnären här:

Kim Simonsson

Skulptören Kim Simonsson (f. 1974) bor och arbetar i konstnärsbyn Fiskars i västra Nyland. Han är känd för sitt fördomsfria berättande och sin gedigna materialkännedom. Simonsson arbetar främst med lera. Han skulpterar djur- och människofigurer, ofta i naturliga eller överdimensionerade storlekar. Verken kommer till liv genom detaljer såsom munblåst glas, fibrer eller vardagliga redskap. På så sätt skapar Simonsson noggrannt avvägda, fantasieggande berättelser där det oskuldsfulla ställs mot det märkliga.