Elemental

I mars 2019 öppnar den Amsterdam-baserade konstnärskollektivet Studio Drifts utställning. Den aktuella utställningen består av film, skulpturer och installationer som undersöker den elementära premissen för alla levande varelsers aktivitet: enskilda entiteter som sluter sig samman till större helheter.

Ensamma partiklar är meningslösa om de inte är en del av ett större, mera komplicerat system. Vi människor skapar system och teknologier för att få kontroll över vår omgivning, för att utvecklas, förverkliga våra drömmar, skapa en bättre framtid och, på en mycket grundläggande nivå: för att anknyta till andra.

Grundat 2007 av Lonneke Gordijn och Ralph Nauta, Studio Drift arbetar med en rad olika medier och rör sig mödolöst i gränslandet mellan konst och teknologi. På senare år har deras tvärdisciplinära konst i allt högre grad börjat omfatta storskaliga installationer som omvandlar komplexa naturliga processer till visuell poesi.

Höjdpunkten på utställningen är Drifter, en utopisk vision av en betongmonolit som ljudlöst driver mot en okänd destination. Den främsta inspirationskällan till detta verk är Thomas Mores litterära klassiker ”Utopia” (1516). More tecknar ett samhälle där det råder jämställdhet mellan könen, där det inte finns något privat ägande och där allt man bara kan föreställa sig kan byggas med hjälp av ett formbart mirakelmaterial. Genom att använda sin fantasi verkar More ha kunnat förutspå betong 200 år innan den uppfanns. Då vi ifrågasätter vår nuvarande situation och fantiserar om framtiden kan vi sporra till innovationer som förändrar världen.

Alla verk på denna utställning anknyter visuellt och begreppsmässigt till denna form med proportionerna 1:1:2. Detta slags block är ett av de mest effektiva system som människan har skapat: det är modulärt till sin natur, som en pixel, och man kan bygga praktiskt taget vad som helst av det. Verket Drifter är en symbol för mänskliga system; rätblocken är stora, tunga och stela så länge de befinner sig på marken, men när de väl kommer upp i luften ter de sig naturligare, de frigör sig från tyngdkraften och får förmågan att röra sig, på samma sätt som alla levande varelser.

Utställningens största verk, betongmonoliten Drifter, kräver regelbundet uppehåll. Utställningssalen stängs därför stundvis med jämna mellanrum. Resten av utställningen är öppen normalt. Vi beklagar möjligt besvär.

Filmer

Måndagar 18.3 - 13.5.2019

The Drifter och Franchise Freedom av Studio Drift samt en dokumentär om konstnärskollektivet visas varje måndag från 18 mars till 13 maj kl. 16 och kl. 18. Fritt inträde.