ArkRex_kuvat-verkkosivu-Amos Rex
City Dreamers - Joseph Hillel

Ark Rex – Arkitekturfilmfestival
Utopier, drömmar och framtida utmaningar
25–28.11.2021
Arkitekturmuseet & Bio Rex – Amos Rex, Helsingfors

Ark Rex – Arkitekturfilmfestivalen ordnas sista veckoslutet i november 25–28.11.2021. I år är huvudtemat för festivalen, som har Arkitekturmuseet och Amos Rex som värdar: Utopier, drömmar och framtida utmaningar. Som ett genomgående sidotema har vi dessutom träarkitektur.

Festivalprogrammet tar upp ideal och målsättningar både i det förflutna och i dag – och granskar hur de i praktiken påverkat vårt tänkande, vår miljö och vår arkitektur. Utopiernas historia, nutidstillstånd och möjliga framtidsscenarier skärskådas ur ett flertal synvinklar: arkitekturens, filmens, litteraturens, filosofins, ekonomins och byggnadsteknologins.

Festivalprogrammet publiceras 1.11.2021, då också biljettförsäljningen inleds.

Louis Kahn’s Tiger City - Sundaram Tagore

Program

Festivalprogrammet publiceras 1.11.2021

Festivalprogrammet publiceras 1.11.2021, då också biljettförsäljningen inleds.

Filmer

Hela festivalprogrammet publiceras 1.11.2021

Läs mera om filmerna här:

Affich:City Dreamers - Joseph Hillel
Louis Kahn’s Tiger City - Sundaram Tagore

Biljetter

Biljettförsäljningen inleds den 1.11.2021.

Festivalen är ett samarbete mellan Amos Rex och Arkitekturmuseet.

Samarbetspartner år 2021:

Ark Rex samarbetspartner är Miljöministeriet, SAFA, Goethe-Institut Finnland, Förlagsaktiebolaget Otava samt Kanadas, Sveriges, Estlands, Schweiz och Danmarks ambassader i Helsingfors.