Amos Rex konstmuseum i Helsingfors, Finland

Principerna för tryggare rum innebär gemensam praxis som alla på Amos Rex, från personal till publik, förbinder sig att följa. Principerna har ställts upp för att Amos Rex ska kunna vara en plats som är öppen, tillgänglig och trivsam för alla, och en trygg arbetsplats. Vi arbetar för att det ska bli allt lättare för allt flera att besöka oss. Låt oss alla bidra till att förverkliga detta.

Diskriminering är förbjudet på Amos Rex. Exempel på diskriminering är rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt och transfobiskt uppförande och tal. Visa alltså hänsyn mot andra, både på plats i museet och på nätet. Vi respekterar vad andra berättar om sig själva och hur de definierar sig själva. Detta gäller såväl besökare som anställda på Amos Rex.

Personalen finns till för dig. Vi ansvarar för att du känner dig trygg på museet, så ta kontakt med personalen i problemsituationer eller om det är något som bekymrar dig, så försöker vi hjälpa så gott vi kan. Vi tar emot respons med öppet sinne och vi vidtar också åtgärder utifrån responsen. På Amos Rex ingriper vi vid osakligt beteende.​

Om du ger respons hjälper det oss att göra museet till ett tryggt rum. Respons om Amos Rex principer för tryggare rum och hur de förverkligas kan du ge under ditt besök, med denna webblankett eller genom att ta kontakt med chefen för publikarbete Maria Saarikoski, maria.saarikoski@amosrex.fi.

Responsen som ges med den här blanketten går till chefen för publikarbetet. ​