I samband med bokningen hoppas vi få så mycket information om gruppen som möjligt. Ju mera vår museiguide vet på förhand, dess bättre kan hen anpassa turen för er grupps behov!

Bokningar gjorda via det elektroniska formuläret är bindande då museet bekräftar bokningen. Bekräftelsen kommer per e-post, om inte annat överenskommits. Vi strävar till att bekräfta bokningen möjligast snabbt.

Vi rekommenderar att vara på plats ca. 5min före visningen börjar. Om gruppen meddelar om att den blir försenad, väntar museiguiden högst 15min på gruppen. Bokningen gäller endast under överenskommen tid. Om gruppen blir mera än 15min försenad, inhiberas visningen/konstverkstaden.

Skolor och barngrupper

Museiguiderna ansvarar för och leder visningarna och konstverkstäderna. Lärarna/föräldrarna är huvudansvariga för gruppen under hela besöket, och ser till att alla har arbetsro.

Museets regler

Genom att godkänna bokningsvillkoren förbinder ni er vid att följa museets regler:

  • Det är förbjudet att röra vid konstverken, om inte annat nämns.
  • I museet rör man sig lugnt.
  • Det är förbjudet att luta sig mot väggar eller vitriner.
  • Följ vänligen personalens instruktioner.

För att garantera konstverkens säkerhet får följande inte tas med till utställningsutrymmen:

  • ryggsäckar eller stora väskor, små ryggsäckar (max. 30x 30cm) får bäras på sidan eller framför magen
  • väskor
  • paraplyn
  • stativ eller selfiesticks

Avbokningar

Visningar och konstverkstäder kan avbokas avgiftsfritt 7 dygn innan tidpunkten för bokningen. I övriga fall debiterar museet 50 €.

Avbokningar sker skriftligt till adressen opasvaraus@amosrex.fi eller genom att ringa till Amos Rex kundservice under dess öppethållningstider.

I sällsynta fall då museet tvingas avboka guidningen (tex. i sjukfall) betalar kunden ingenting.

Betalning och fakturering

Bokningar kan betalas med faktura, eller med kort/kontant på plats före guidningen börjar. När gruppen anländer kan ni gå direkt till nedre våningens kassa och garderob. Inträdesbiljetter betalas enligt antalet deltagare i gruppen.