Game Amos 2023
Game Amos
9.5 kl. 9–14
Online evenemang, gratis och öppet för alla!

 

Game Amos är ett tvärkonstnärligt online evenemang, där spel konfronteras med andra konstarter i syfte att bygga broar mellan dem. Evenemanget fokuserar på spel som en konstart som vi ännu inte känner till speciellt bra. Vi söker kontaktytor för dialog bland de mera traditionella konstarterna, men vänder oss också i nya, överraskande riktningar.

Under de senaste decennierna har digitala spel gått från en plats i marginalen till att befinna sig i underhållningens och kulturens kärna. Numera är spel en av de former av underhållning som konsumeras mest. Spel är ändå något mycket mera än bara lätt mobilunderhållning, aggressiv action eller digitalt brus. Då de generationer som har vuxit upp med spelen börjar erövra beslutsfattande organ, konstvärlden och andra samhällssektorer kan man inte längre avfärda spelen som något som bara ungdomar sysslar med.

I de digitala spelens kölvatten har vi också sett en snabb tillväxt av brädspel, immersiva upplevelser och över lag en spelifiering av livet. Då man talar om spelkonst måste man höja blicken från skärmen och teknologin för att också se på människan och på spelens betydelse för oss. Spelkonst är något mera än audiovisualitet. I centrum för den står upplevelsen av att delta och påverka. Spelaren ansvarar för att verket, spelet, ska bli färdigt och därför kan spel vara verkligt starka upplevelser.

Game Amos är gratis och öppet för alla. Det lämpar sig alla som är intresserade av spel och konst, från hobbyutövare till proffs! Evenemanget hålls tisdag 9.5 kl. 9.00–14.15. Det går att ansluta sig till streamingen när som helst under tillställningen och deltagarna kan också lämna kommentarer till talarna och delta i diskussionen. Game Amos strömmas live och sparas inte någonstans, så det kan inte ses efteråt.

Programmet är på finska.

Anmäl dig; vi skickar dig en länk till streamen per e-post. Då evenemanget närmar sig skickar vi också ut påminnelser till dem som har anmält sig.

<a class=”btn btn-primary pink” href=”https://enchant.fi/amosrex/game-amos”>Kom med – här finns stream länken!</a>

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Program

Kom med!

I samarbete med:  

Program

Konstnärers spel och spelkonsten

Talarna i denna session representerar olika kontaktytor mellan spel och konst och de har mångsidiga synvinklar på spel, att skapa spel och spel i förhållande till den allmänna konstdebatten. Här deltar såväl konstnärer med spelarbakgrund som unga konstnärer från Generation-utställningen och erfarna spelkreatörer.

Denna session riktar sig speciellt till beslutsfattare i konstbranschen, till utbildningssektorn och mediefostrare, men inläggen lämpar sig också för skolelever och studerande från högstadiet uppåt.

9.00–9.10 Välkommen
Inledningsord, Jaakko Kemppainen och Kai Kartio

9.10–9.25 Reija Meriläinen – What is Reija playing
De medier som vi konsumerar syns i det vi producerar. Meriläinen berättar om sin konst och dess kopplingar till spelvärldar och fan art.

9.25–9.55 Jaakko Stenros – Spel som kultur 
Spel är äldre än film, teater och litteratur. De har alltid varit kultur. Spel kan också vara konst, men då måste de också tåla kritik.

9.55–10.10 Eero Tiainen – Ett intimt spel
Hur påverkar en virtuell avatarform ett live-möte? På vilket sätt kan kroppsligheten utvidga möjligheterna av spel? Kärlekssimulationen EVE är en immersiv teaterupplevelse som kombinerar virtuell verklighet, spelkonst och filmiskhet. Regissören Eero Tiainen berättar om utvecklingen av kroppsliga spelmekaniker, lekens dramaturgi och att bygga intimitet mellan två spelare.

10.10–10.25 Paus

10.25–11.15 Diskussion
Konstnärer, diskussionsledare och publiken som har följt streamen diskuterar konst, spel, samhället och livet.

11.15–12.00 Paus

Spel som konstverk

På eftermiddagen dyker vi djupare in i spelens värld. Vi söker svar på frågor om spel som konstnärliga verk. Är alla spel konst? Hur upplever spelkreatörer sitt konstnärskap? Och hur passar spelen in bland de andra konstarterna på ett konstmuseum? Kan man göra konst av spelifiering?

12.00–12.30 Melanie Orenius och Laura Porola – spelifiering i Amos Rex publikarbete
Amos Rex museilektor Melanie Orenius och curator för publikarbete Laura Porola öppnar hur spelelement används för att sammanföra museipubliken och konsten på olika sätt (i väggtexter, på guidningar, konstverkstäder och evenemang) – och varför.

12.30–13.15 Kaisa Kangas – Hur designa en gemenskap? 
I ett lajv lever man sig tillsammans in i konstruerade, imaginära gemenskaper. Hur kan den som planerar ett lajv hjälpa till att föda fram en gemensam värld, hur påverkas deltagarna av den gemensamma upplevelsen, och vad händer med gemenskapen efter ett lajv?

13.15–14.00 Aki Raula – Datorgrafik – från subkultur till mainstream 
En berättelse om hur datorproducerad grafik (digital konst) bröt loss från 80-/90-talens Demoscene-subkultur, blev en del av datorspelindustrin och den vägen fick den stora publikens uppmärksamhet under 2000-talet.

14.00 Slutord
Slutord och sammandrag, Jaakko Kemppainen

Talare

Reija Me­ri­lä­i­nen

Reija Meriläinen är en Helsingforsbaserad konstnär i vars verk sociala spänningar och kroppsliga erfarenheter materialiseras. Även om verken har en mjuk visuell framtoning anspelar de ofta på maktpositioner eller våld. Meriläinens verk har visats på flera samlings- och separatutställningar i Finland och utomlands, bland annat på ARS17 på Museet för nutidskonst Kiasma och på utställningen Kroppsbild på Wäinö Aaltonens museum i Åbo. 2019 fick Meriläinen AVEK-priset i mediekonst.

Jaakko Stenros

Docent Jaakko Stenros är en spel- och lekforskare från Tammerfors universitet. Han har studerat t.ex. spelregler, olämpligt spel, estetik av larps och ungas deltagande i spelkultur. Han har publicerat tio böcker och mer än 90 artiklar om spel, kurerat utställningar på Finlands Spelmuseum och samarbetat med konstnärer och speldesigners. Han driver det internationella masterprogrammet i spelstudier.

Eero Tiainen

Eero Tiainen (f. 1985) är VR-upplevelsedesigner och -regissör. Hans arbete kombinerar dramaturgi, speldesign och upplevelsedesign för virtuell verklighet. Tiainen är konstnärlig ledare för den banbrytande VR-pjäsen Love Simulation EVE, som samproducerats med Esbo Stadsteater – Den internationella teatern och han är även chef för XR Art Festival Embrace. Tidigare har Tiainen arbetat i flera VR-forskningsgrupper på Aalto-universitetet. Tiainen främjar också XR-branschen som styrelsemedlem i Finnish Virtual Reality Association FIVR.

Melanie Orenius ja Laura Porola

Melanie Orenius & Laura Porola är bildkonstpedagoger specialiserade i museipedagogik och samtidskonst. De jobbar i publikarbetsteamet på Amos Rex som museilektor och curator för publikarbete. I sitt jobb drar de nytta av sin delade passion för spelvärlden och dess pedagogiska dimensioner.

Kaisa Kangas

Kaisa Kangas har skapat lajv i mer än 20 år. Hon är mest känd för sina lajv om läget i Palestina, Halat hisar och Seaside Prison, som hon har skapat i samarbete med palestinier. Kaisa har även skrivit artiklar och lärobokstexter och som bäst håller hon på med en populärvetenskaplig fackbok om lajv.

Aki Raula

Aki Raula (f. 1976) är en speldesigner som också ägnar sig åt fotografering och grafisk design. Han tillbringade sin ungdom i demoscenen, den subkultur som växte fram på 1980-talet. Raulas karriär i spelbranschen började på 1990-talet med spelgrafik. Bland de första spelen där hans design och grafik ingår finns ”Alien Incident” (1996) från Housemarque samt ”Max Payne” (2001) och ”Max Payne 2: The Fall of Max Payne” (2003) från Remedy. Senare har han utvidgat sitt designkunnande också till användarupplevelser och användargränssnitt (UX & UI). Numera verkar Raula som frilansande designer.