Salvo Toscano, courtesy of "Reading on Thames Festival, 2018”

Evenemanget Muse Conversations välkomnar till fördomsfri och modig dialog. Samtalskonceptet Muse Conversations har tagits fram av den kända filosofen, historikern och författaren Theodore Zeldin vid universitetet i Oxford. Över 12 000 människor i 20 länder världen över har redan deltagit i Muse Conversations.

Grundaren Theodore Zeldin berättar vad det handlar om fredagen 13.9 kl. 13–14. Själva Muse Conversations-tillställningarna sker på måndagen 16.9 kl. 13–15 och 19–21. Anmäl dig med! Evenemangen är gratis och öppna för alla.

 

 

Möt Theodore Zeldin

Fredagen 13.9
Bio Rex kl. 13–14

Theodore Zeldin, kommendör av det brittiska imperiet (CBE) och en av vår tids största tänkare, kommer att lansera det förestående Muse Conversations-evenemanget i Helsingfors. Zeldin kommer att berätta om hur han utnyttjar olika slags porträtt som inspirationskälla och om hur ett nytt sätt att diskutera kan skapa förtroende mellan främmande människor.

Föredraget är på engelska.

Muse Conversations

Måndag 16.9 kl. 13–15 och 19–21

Uppmuntran till meningsfull växelverkan genom samtal är ett naturligt sätt att föra samman människor. Att lära känna varandra under organiserade former får ofta människor att koncentrera sig på faktorer som de har gemensamt i stället för olikheter.

Under tillställningen får du tillfälle att samtala med en obekant människa på ett sätt som snabbt går djupare än vanligt small talk. Du behöver ingen förhandsinformation för att delta, det räcker att du själv kommer. Som stöd för samtalet får du en uppsättning frågor att följa. Vid anmälningen delas paren in enligt de språk de valt; samtalet kan föras på finska, engelska eller svenska. Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Theodore Zeldin är historiker och filosof vid universitetet i Oxford. Som historieforskare har han på ett banbrytande sätt utrett hur relationer och känslor som kärlek, rädsla, ensamhet, vänskap och ambition har utvecklats under århundradens lopp i olika civilisationer. Han har dryftat i synnerhet hur man i dag kan påverka de här faktorerna genom att införa en ny sorts samtalskultur som skapar förtroende mellan främmande människor. Under de senaste 30 åren har Theodore Zeldin empiriskt utvecklat ett diskussionskoncept som hjälper människor att utbyta erfarenheter och behandla sina egna strävanden och på så sätt öka förståelsen och förtroendet för varandra. Konceptet är känt under namnet Muse Conversations. Zeldin har verkat som rådgivare för Frankrikes president och förlänats hederstiteln kommendör i franska hederslegionen. Han har också tilldelats det brittiska historiepriset The Wolfson Prize för sitt verk som behandlar Frankrikes historia.
www.oxfordmuse.com

”Helt sanslöst! Jag minns inte när jag senast skulle ha pratat med någon på det här sättet.”
– Chef, Asian Cultural Centre, Oxfords stadsfullmäktige, Storbritannien

”Jag njöt stort av upplevelsen. Diskussionen är en lysande idé. Att träffas och diskutera med min samtalspartner var en ytterst angenäm upplevelse och gjorde att jag återfick min tro på den yngre generationen och på tolerans”.
– Biträdande regionsekreterare, fackförbundet för posten och it-branscherna, Storbritannien

 

Executive Producer of the Muse Conversations: MiklagårdArts