Over Realism: Passing Information, Radically!

Måndag 28.10 kl. 15–19
I Bio Rex
Fritt inträde!

Överrealism: Informationsförmedling, radikalt!

Överrealism är en performativ konferens som organiseras som en del av konstnären Ofri Cnaanis nio dagar långa konstevenemang ”Schoooooool With Many Holes”. Konferensen arrangeras av Ofri Cnaani med Jenna Jauhiainen och Caroline Suinner. Konferensens talare har valts ut genom en skedja av inbjudningar. Varje talare har bjudit in nästa talare – som sedan har bjudit in följande.

Överrealism är en en dags performativ sammankomst.
Överrealism är en klumpig översättning*
Överrealism tillämpar en memetisk logik för att erbjuda tillfällen att uppträda vid konferensen och ompröva hur en sammankomst ser ut.
Överrealism sträcker sig mot och expanderar mot Hyperrealism. Överstort Data och Det verkligas framtid.
Överrealism förverkligas i Det överstora och bor i våra Övernormativa och på våra mångformiga kroppar.
Överrealism är ett slags radikal gästfrihet – där varje deltagare är en informationsvärd, en värd för en informationsvärd och en värd för en värd för en informationsvärd!
Överrealism är, till sitt väsen, Verklighetens Bräcklighet!

Hålls på engelska.

* Finlänska konstkritiker använde översättningen ”överrealism” då de skrev om surrealismen i början av 1930-talet.

Program

Kim Modig: Each Other

Jenna Jauhiainen: You Wouldn’t Download a Presentation

Ofri Cnaani: Accidental Triggers (this is so satisfying)

Einat Amir: Being Big Data

HYPERREAALIYAH: From Edgelords to Ultimate Warlord: Our Emergence into Syntelligence

NKO: (in)Secure: choreographed coordinates

Jonne Arjoranta: Playing for Change

Tuukka Petteri Haapakorpi: Speculative qualities in Role-Playing Games and a bit other games as well

Anastasia Warren: No Womb No Reaper

Caroline Sunnier: Justice, BOI

Meriam Trabelsi: Oodi Olivialle – kirje äidiltä tyttärelle

Eva-Liisa Orupõld: Bees & Honey

Kiia Beilinson: The White Preset

Gladys Camillo: The Things We Carry

Konferenssen är en del av ett större evenemang. Läs mera: