Schoooooool With Many Holes är en öppen och gratis konstskola för alla museumbesökare som köper en inträdesbiljett till Amos Rex. Den består av 40-minuters ”skolor” som du kan delta i. Vem som helst kan delta, du behöver inte ha några tidigare konststudier i bakgrunden!

 

Ofri Cnaani med
Warda Ahmed, Minna Henriksson, Tellervo Kalleinen, James Prevett, Vidha Saumya / Museum of Impossible Forms, och Caroline Suinner / Ruskeat Tytöt

Schoooooool With Many Holes (Skooooooola med många hål) är en temporär konstskola som snyltar inne i museet. Under den nio dagar långa interventionen kommer sju konstnärer att plocka isär den traditionella uppdelningen mellan skola (en utbildningsinstitution) och museum (av tradition ägnad åt utställningar och samlingar).

Ofri Cnaani har bjudit med sig sju konstnärer som håller skolor/enheter, som du kan delta i. ”Skolorna” äger rum lördag – måndag 26–28.10 och fredag ​– söndag 1–3.11. På måndag 28.10 arrangeras en performativ konferens i Bio Rex.

Alla evenemang ingår i inträdesbiljettens pris. Evenemangens språk är finska och engelska, mera information nedan.
Ingen förhandsanmälan.

Tidtabell

hela dagen

 • “I will not make any more boring art”
  Exhibition space (near piano)

11:00–11:40

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

11:30–12:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s
  Lobby

12:00–12:40

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

12:30–13:10

 • Caroline Suinner: Connection workshop
  Lobby

13:00–13:40

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

13:30–14:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s
  Lobby

14:00–14:40

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

14:30–15:10

 • Caroline Suinner: Connection workshop
  Lobby
 • Ofri Cnaani: Drawing of Drawing Sessions
  Lobby

15:00–15:40

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s
  Lobby

15:30–16:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

16:00–16:40

 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall
 • Caroline Suinner: Connection workshop
  Lobby
 • Ofri Cnaani: How To Use The Internet
  Lobby

hela dagen

 • “I will not make any more boring art”
  Exhibition space (near piano)

11:00–11:40

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

11:30–12:10

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s?
  Lobby

12:30–13:10

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

13:00–13:40

 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s?
  Lobby

13:30–14:10

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré

14:00–14:40

 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall
 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Ofri Cnaani: Drawing of Drawing Sessions
  Lobby

14:30–15:10

 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s?
  Lobby
 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

15:00–15:40

 • Ofri Cnaani: How To Use The Internet
  Lobby

15:30–16:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré

16:00–16:40

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

13:30–14:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s?
  Lobby
 • Ofri Cnaani: How To Use The Internet
  Lobby

14:00–14:40

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

14:30–15:10

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

15:00–19:00

14:30–15:10

 • Ofri Cnaani: Drawing of Drawing Sessions
  Lobby

15:00–15:40

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

15:30–16:10

 • Caroline Suinner: Connection workshop
  Lobby

11:30–12:10

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

12:00–12:40

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Ofri Cnaani: Drawing of Drawing Sessions
  Lobby

12:30–13:10

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

13:00–13:40

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

13:30–14:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex

14:00–14:40

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

14:30–15:10

 • Ofri Cnaani: Drawing of Drawing Sessions
  Lobby

15:00–15:40

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré

15:30–16:10

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby
 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex

16:00–16:40

 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

11:30–12:10

 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall
 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Caroline Sunnier: Connection Workshop
  Meeting: Lobby

12:00–12:40

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex

12:30–13:10

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

13:30–14:10

 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Caroline Suinner: Connection workshop
  Meeting: Lobby

14:00–14:40

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Warda Ahmed: Decolonial talk
  Studio Rex Glass Wall

14:30–15:10

 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

15:30–16:10

 • James Prevett: Transitional Modelling
  Studio Rex
 • Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich
  Le Chat Doré
 • Tellervo Kalleinen: Art Critic Class
  Lobby

Program

Konstnärerna och konstnärskollektiven lånar terminologi från konstskolesammanhang, bland annat ”modellteckning” och olika ”handledningar” för att utveckla nya slags performativa interventioner som rubbar och ifrågasätter ursprungliga konventioner.

I det här projektet blir konstskolan både forskningsobjekt och medel för att granska koncept som “professionalisering”, “utbildning”, ”nyttig” kunskap och ”ett slutarbete”.

De medverkande konstnärerna och aktivisterna utmanar oss att tänka. Vad betyder det att undervisa? Hur blir man konstnär i dagens värld? Vad kan hända då etablerade inlärningsmetoder och konstskolans regler sätts under lupp?

Skolor

Warda Ahmed: Decolonial talk

Avkoloniserat samtal

Vi skapar ett gemensamt serieverk på väggen. Från startpunkter gjorda av konstnären fortsätter den tecknade serien horisontellt och vertikalt och producerar ständigt nya tolkningar och versioner som bidrar till den gemensamma diskussionen. Utformningen av serien styrs av konstnärens inledning, gestalter och konsthistoriska referenser. Verkstadens ambition är att väcka förundran över, intresse för och diskussion om den tecknade serien som medium och empati som föds genom förståelse.

Hålls på finska.

Serietecknaren, läraren och illustratören Warda Ahmed är en konstnär som verkar i huvudstadsregionen. Som antirasistisk feminist deltar hon särskilt från ett minoritetsperspektiv i den offentliga debatten om samhällsstrukturer som skapar ojämlikhet. För tillfället arbetar hon i projektet Sarjakuva ja siirtolaisuus (Den tecknade serien och migrantskap) finansierat av Konestiftelsen. Ahmed skapar serier om sin egen släkts migrantberättelser.

James Prevett: Transitional Modelling

Vi arbetar i par och skapar janusansikten – huvuden med två anleten – som tidsbestämda övningar. Deltagarna formar sitt pars ansikte i lera samtidigt som paret formar sitt eget ansikte på andra sidan av huvudet med två ansikten.

Hålls på engelska.

James Prevett skapar allt möjligt människorna dras till – föremål, evenemang, text, video. Ofta sammanställs föremålerna till skulpturer. Hans arbete bottnar i ett starkt intresse för att studera vad det fysiska och i förlängningen det skulpturala består av. Hans verk har ställts ut till exempel i Storbritannien, Thailand, Singapore, Estland, USA, Österrike och Brasilien. Han deltog I arkitekturbiennalen i Venedig 2006 tillsammans med arbetsgruppen som representerade Storbritannien. Han bor och arbetar i Helsingfors och är timlärare i skulptur vid Bildkonstakademin.

Minna Henriksson: Art in the Service of the Nation — Or why did Birger Carlstedt reject abstraction in early 1930s?

Konsten i nationens tjänst – eller varför Birger Carlstedt övergav det abstrakta i början av 1930-talet?

Den här lektionen i konsthistoria är en intervention i performanceform som utspelar sig i Birger Carldstedt-utställningens salar. Ämnet för föreläsningen går tillbaka till det faktum att Carldstedt mötte på starkt motstånd då han i början av 1930-talet ville fortsätta med sitt abstrakta måleri. De ledande konstkritikerna i Finland, Onni Okkonen, Ludvig Wennervirta och Edvard Richter, beskyllde honom för att härma internationella konsttrender och förbigå purfinska konstmotiv. Kritikerna ansåg att konstnärerna i Finland skulle hämta inspiration i den finska naturen och måla med den färgpalett som kunde hittas där, i stället för att kopiera influenser från den bjärta ryska konstruktivismen och De Stijl-rörelsen i Nederländerna. Det var först på 1950-talet som Carlstedt återvände till sitt abstrakta formspråk, och den här gången tilläts han behålla det.

Den här föreläsningen i performanceform handlar om hur konsten hamnar i kläm mellan kraven på nationalism och strävandena efter internationalism. Den är en inbjudan att ta en kritisk titt på hur konstens historia undervisas, i förhållande till nationens historia.

Hålls på finska.

Minna Henriksson är född 1976 i Uleåborg. Hon studerade konst i Brighton, Helsingfors och Malmö och vistades därefter långa perioder i Sydösteuropa. År 2009 återvände hon till Helsingfors och kände ett akut tvång att reagera på den växande nationalismen och rasismen. År 2017 tilldelades hon Anni och Heinrich Sussmanns pris för hennes konstnärliga arbete för demokratiska ideal och antifascism.

Vidha Saumya: Academic Quarter Sandwich

Akademiska kvarten-smörgås

I “Skoooooool With Many Holes” tillreder vi smörgåsar under den så kallade akademiska kvarten, den 15 minuter långa pausen mellan den angivna tiden för när en lektion eller föreläsning ska börja och tiden då den börjar i verkligheten. Inne på kaféet Le Chat Doré kan vi fundera på kopplingarna mellan konstnärlig aptit och det vardagliga suget efter en smörgås. Vad betyder varje ingrediens som stoppas in i vår smörgås? Hur kan vi skapa vår idealsmörgås av de olika lagren av ingredienser? Tillsammans delar vi hungriga tankar på museikaféet och tillreder smörgåsar – och äter dem dessutom.

Hålls på engelska.

Vidha Saumya är tecknare, poet, kock och bokmakare. Hon söker visuell inspiration i kroppar som kommer samman, populärkultur och uppfattningar om deformitet. Hon är en av de grundande medlemmarna av projektet Museum of Impossible Forms i Helsingfors och arbetar som bäst med projektet Monumentless Moments: Utopia of Figureless Plinths, finansierat av Konestiftelsen.

Tellervo Kalleinen: Art Critic Class

Lektion i konstkritik

Kritiken är en av hörnstenarna i konstundervisning: handledaren och de andra studerandena ger feedback på sina studiekamraters konstverk. På Tellervo Kalleinens lektion i konstkritik får deltagarna ge sina synpunkter på varandras arbeten. Det enda märkliga med situationen är att verken är osynliga. Det här hindrar dock inte en hängiven feedbackdiskussion!

Hålls på finska.

Tellervo Kalleinen konst baserar sig på kreativt samarbete med andra deltagare och konstnärer. Hon grundade konceptet Valituskuoro (Klagokören) tillsammans med Oliver Kochta-Kalleinen, ett projekt som har spridits till över 200 städer världen över tack vare fritt tillgängliga anvisningar på nätet. Kalleinen och Kochta-Kalleinen har genomfört många inkluderande filmiska verk som har visats på konstinstitutioner som Mori Art Museum (Tokyo), MoMA PS1 (New York), Shedhalle (Zürich) och Ars Electronica Center (Linz). För tillfället arbetar paret på projektet Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä i Raumo. De tilldelades AVEK-priset för mediekonst 2012 och Ars Fennica 2014.

Caroline Suinner: Connection workshop

Kontaktverkstad

I den här verkstaden studerar vi hur man tar kontakt, man hör och blir hörd. Med hjälp av rörelse och observation skapar vi utrymme för en människonära kommunikation, vi klär av oss våra vardagsrutiner och roller. Ofta inser vi inte att det för en del kan kännas oöverkomligt att gå med i vårt utbildningssystem, en ny institution eller ett projekt eller att somliga kan känna sig osynliga under hela sin skolgång. Vi måste införa växelverkan som ett läroämne.

Hålls på finska.

Caroline Suinner kallar sig själv högt outbildad. Den helsingforsiska konstnären anser att man inte lär sig simma i den djupa ändan av bassängen.

Caroline Suinner är den konstnärliga ledaren och ena grundaren av Ruskeat Tytöt Media, den andra halvan av kollektivet Pehmee. Fri konstnär och aktivist.

Ofri Cnaani and many friends: “I will not make any more boring art”

Ofri Cnaani och vänner: “Jag ska inte skapa tråkig konst längre”

Det här är bekant för alla som studerat konst: en skenbart enkel konstuppgift som utmanar deltagarna och studerandena till deras yttersta gränser. Ofri Cnaani lånar den från konsten bekanta undervisningsmetoden och sträcker ut den till absurda mått tillsammans med sina vänner. I den utdragna uppgiften går de tillbaka till konstnären John Baldessaris läromedel Class Assignments från 1970-talet. Uppgiften utförs om och om igen under tio dagar som en oändlig spiral. Deltagarna får komma och gå som de vill, de kan följa och medverka i uppmaningarna som ges och inspireras av ögonblicket. Mellan uppgifterna frågar vi om det går att undervisa i konst, och för vem i så fall? Performanceverket sliter ut konstövningar som redan nu uppfattas ingå i undervisningens kanon samt mästaren-skaparen-lärarens texter som suddar ut gränserna för föremålet och diskussionen. Ta med dig din mobiltelefon, dess kamera kommer att utnyttjas i verkstaden!

Hålls på engelska.

Ofri Cnaani är en tvärvetenskaplig konstnär och professionel utbildare. Hennes utställningar och performancekonst har visats på bland annat Tate Modern, Storbritannien; Metropolitan Museum of Art, New York; Inhotim Institute, Brazil; Israel Museum; Kiasma, Helsingfors; MoMA PS1, New York; BMW Guggenheim Lab, New York; The Fisher Museum of Art, Los Angeles; Twister, Network of Lombardy Contemporary Art Museums, Italien; Kunsthalle Galapagos, New York; Herzlyia Museum of Art, Israel; Moskvabiennalen; The Kitchen, New York; Bronx Museum of the Arts, New York; Kunsthalle Wien; Arnolfini, Bristol; Tel Aviv Museum, Israel; Pragtriennalen, Tjeckien. Cnaani är som bäst doktorand i programmet Curatorial/Knowledge (kuratering/kunskap) vid fakulteten för visuell kultur vid Goldsmiths-universitetet i London.

Ofri Cnaani: Drawing of Drawing Sessions

Att teckna tecknandet

Drawing of Drawing Sessions är en inkluderande performance med rötter i de historiska museernas tradition av skissessioner. Vi utgår från en person som sitter framför ett verk av Birger Carlstedt och skissar det hen ser på ett papper; en bit bakom hen sitter följande person som i sin tur tecknar personen framför sig. Följande person bakom den förra tecknar i sin tur hela scenen framför sig och så vidare och så vidare. På så sätt uppstår en rad av tecknande tecknare och museilokalen bildar en pedagogisk ”mise en abyme”, en spegelkonstruktion.
Det 40 minuter långa performanceverket innehåller flera kanoniska teckningsuppgifter, var och en med en liten knorr. Efter varje uppgift ställer sig den som var först i raden sist och omvandlar performancesituationen till en tecknad räcka av människor som ständigt rör sig i rummet och flyttar sin mittpunkt. Samtidigt utmanar verket till samtal om färdigheter, konstutbildning, subjektivitet och seendet som handling. Man kan delta i verkstaden i vilket skede som helst och lämna den när man vill.

Hålls på engelska.

Ofri Cnaani: How To Use The Internet

Hur använda internet

När internet ännu var en alldeles ny “grej” brottades konststuderande och deras lärare med frågan om datorkonst (eller webbkonst) var en ny genre? Och om det var det, hur ska vi studera internet eller göra konst om det? När vi snabbspolar 25 år framåt, och det mesta av allt innehåll och all kommunikation sker via appar, är frågan ”hur använda internet” ytterst relevant. Är vi i färd att försöka glömma bort hur man använder internet? På Ofri Cnaanis lektion ”konsten och internet” kommer deltagarna att “logga ut” för att tillsammans ta reda på vad och var internet är och hur det kan användas för att skapa ”konst”?

Hålls på engelska.

I samarbete med HIAP – Helsinki International Artist Programme, och Praxis Master’s Programme, Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki.