Kai Kartio
museichef
kai.kartio@amosrex.fi
Niclas von Bonsdorff
registrator
+358 50 303 1227 niclas.von.bonsdorff@amosrex.fi
Mia Derichs
konservator
+358 50 387 3230 mia.derichs@amosrex.fi
Päivi Halonen
bibliotek och arkiv
+358 50 305 0941 paivi.halonen@amosrex.fi
Elsa Hessle
chef för publikarbete
+358 50 467 7313 elsa.hessle@amosrex.fi
Anastasia Isakova
utställningsassistent
+358 50 305 2897 anastasia.isakova@amosrex.fi
Henrik Johansson
ekonomi- och förvaltningsdirektör Amos Rex, verkställande direktör Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors.
tel:+358 50 574 7454 henrik.johansson@amosrex.fi
Nikki Jääskeläinen
administrativ assistent
+358 40 721 7468 nikki.jaaskelainen@amosrex.fi
Synnöve Malmström
intendent
+358 50 4365 445 synnove.malmstrom@amosrex.fi
Kaj Martin
programchef, Bio Rex
+358 50 523 1343 kaj.martin@amosrex.fi
Melanie Orenius
museilektor
+358 50 356 6103 melanie.orenius@amosrex.fi
Jussi Piironen
ansvarig utställningstekniker
+358 41 527 1752 jussi.piironen@amosrex.fi
Kerttu Raittila
utställnings- och kommunikationsassistent
+358 40 753 4664 kerttu.raittila@amosrex.fi
Timo Riitamaa
kommunikations- och marknadschef
+358 41 529 2620 timo.riitamaa@amosrex.fi
Sara Järvi
affärsutvecklingschef
+358 40 669 3037 sara.jarvi@amosrex.fi
Marjo Sahi
producent, Bio Rex & Glaspalatstorget
+358 50 466 2370 marjo.sahi@amosrex.fi
Tuomas Laulainen
utställningsassistent
+358 40 643 1944 tuomas.laulainen@amosrex.fi
Sofia Vainio
administrativ assistent
+358 40 746 4646 sofia.vainio@amosrex.fi
Teijamari Jyrkkiö
utställningschef
+358 40 557 6990 teijamari.jyrkkio@amosrex.fi
Fredrik Willberg
museimästare
+358 40 520 3007 fredrik.willberg@amosrex.fi
Henna Korpela
kundtjänst koordinator
+358 40 830 0610 henna.korpela@amosrex.fi