Amos Anderson, den finlandssvenske affärsmannen, tidningsredaktören och konstmecenaten, föddes på Kimitoön. Efter en kort tids studier i Åbo och utomlands flyttade han 1902 till Helsingfors där han snabbt blev en beaktansvärd och inom olika områden verksam företagare. Grunden till sin förmögenhet skapade han under första världskriget genom fastighetsköp. Senare blev hans mest betydelsefulla företag Finlands på den tiden största dagstidning Hufvudstadsbladet och boktryckeriet Tilgmann. På 1920-talet deltog Amos Anderson också i politiken som riksdagsman.

 

 

 

Vid sidan av sin affärsverksamhet var Amos Anderson vän av olika områden inom kultur och konst. Han var framför allt intresserad av medeltiden och katolicismen, av äldre kyrkoarkitektur och musik. Också teaterkonst låg honom nära hjärtat. Han skrev och regisserade skådespel, och i mitten av 1930-talet finansierade han renoveringsarbeten på Svenska Teatern i Helsingfors. För Amos Anderson som hade rest och sett mycket av världen var favoritresmålet det eviga Rom. På 1950-talet tog han initiativ till att grunda Finlands Rominstitut, Villa Lante. Amos Anderson glömde inte heller sitt ungdoms Åbo, vilket bl.a. kommer fram genom hans stöd till det lokala svenskspråkiga universitetet, Åbo Akademi. Han var också intresserad av bildkonst och stödde i slutet av 1920-talet bl.a.  byggandet av Helsingfors Konsthall. Dessutom samlade han konst, främst baserat på vänskap men också som mecenat. Under sin livstid hann han samla 400 verk till sin samling som omfattar allt ifrån medeltida pannåmålningar till modern konst.

 

År 1927 köpte Amos Anderson Söderlångvik gård på Kimitoön. På 1930-talet lät han förstora huvudbyggnaden så att den fick ett mera herrgårdslikt utseende. Platsen blev för honom en kär sommarbostad, och det var också där han avled den 2 april 1961 i en ålder av 82 år.

 

Amos Anderson som förblev ungkarl grundade 1940 Föreningen Konstsamfundet som blev hans arvinge. Tack vare föreningens verksamhet kan fortsättningsvis i dagens Finland se spår av hans livsverk såväl inom affärsvärlden som på kulturens område. Föreningen delar ut stipendier inom konst, journalistik och yrkesutbildning. Enligt grundarens önskemål idkar föreningen också museiverksamhet. Konstmuseet som bar hans namn verkade på Georgsgatan 1965–2017, och Söderlångviks museum på Kimitoön är öppet på somrarna. Konstsamfundets storsatsning, det nya konstmuseet Amos Rex, öppnade i augusti 2018.