Amos Rex arrangerar tre utställningar per år. Utställningarna öppnas i början av året, på försommaren och på hösten.

Museets utställningsprogram omfattar den nyaste samtidskonsten, ofta sådan som använder sig av ny teknologi, 1900-talsmodernism samt utställningar som presenterar forntida kulturer. Verk av finländska och utländska konstnärer presenteras både på separatutställningar och på tematiska grupputställningar.

Programmet planeras av ett utställningsteam som leds av museichefen. Teamet väljer och bjuder in de utställande konstnärerna. Utställningarna planeras ofta tre–fyra år i förväg.

Amos Rex utställningsteam följer aktivt det som sker på bildkonstområdet i Finland och utomlands. Teamet tar också emot utställningsförslag, de kan skickas till adressen proposals@amosrex.fi (endast per e-post!). Förslaget ska bestå av en max. 3000 tecken lång beskrivning av projektet och högst 6 bilder (.jpeg, 300 dpi, max. 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Vårt utställningsprogram grundar sig inte på ansökningsförfarande och vi ger inte feedback på inskickade förslag, utan vi kontaktar avsändaren ifall vi är intresserade av förslaget. Inskickat material returneras inte.