Affärsmannen och konstmecenaten Amos Andersons (1878–1961) egen konstsamling utgör hörnstenen i Föreningen Konstsamfundets samlingar. Då Amos avled påsken 1961 ägde han sammanlagt 438 konstverk – målningar, skulpturer och grafik – och en separat medaljsamling, där det ingick 357 medaljer. Största delen av verken representerar finländsk konst från 1900-talet, men det finns också gammal europeisk, i synnerhet italiensk, klassisk konst från 1500–1800-talet. Amos var speciellt förtjust i sakrala teman, bland dem Madonnamotiv.

Som samlare var Amos Anderson ingen konstkännare som följde vissa kvalitetskriterier eller trender i tiden då han köpte sina verk. Han tyckte bland annat om landskapsmålningar från sina hemtrakter i Åboland och olika bibliska motiv. Å andra sidan köpte han också gärna verk av konstnärer som han kände, ibland helt enkelt för att hjälpa dem ekonomiskt. Bland konstnärerna som stod honom nära fanns dekorationsmålaren och konstnären Henry Eriksson och skulptören Felix Nylund. Då Amos Anderson köpte konst tog han ofta hjälp av sin vän Bertel Hintze, mångårig chef för Helsingfors Konsthall. Efter Amos död kompletterades hans samling av gammal konst på Hintzes initiativ med tretton målningar med religiösa motiv.

En del av Amos samling är idag utställd i museet Amos Andersons Hem på Georgsgatan 27 i Helsingfors. På Amos Andersons gamla sommarställe Söderlångvik gård på Kimitoön visas alltid konstverk, möbler och andra inventarier ur hans egen samling.