Tyst guidning

med Queerperspektiv

Gör en resa in i dig själv i sällskap med Bill Violas konst. På den här guidningen talar inte guiden, utan var och en lyssnar på sin inre röst och kropp.

Under den tysta guidningen kommer besökaren till museet innan det öppnar för att i lugn och ro fördjupa sig i Violas konst – utan telefoner, sorlet av röster eller andra ljud. Låt verkens element och rörelse styra din andning och förena dig med marken för en stund. Var börjar och slutar du?

Datum: 26.11 (på engelska)* – slutsåld!
Pris: 5 €
Längd: ca. 45 min + egen tid att se utställningen

* Guiden pratar också svenska, även om programmen är på finska och engelska.

Efter guidningen finns det möjlighet att dela sina upplevelser med de övriga deltagarna och se resten av utställningen. Ta med en egen yogamatta eller annat sitt- eller liggunderlag.

De tysta guidningarna i november är i första hand för HLBTIQ+ besökare, men alla är välkomna. I början får du en kort introduktion till utställningen, med fokus på ett queert perspektiv.

År 2021 är ett märkesår i finsk Queerhistoria, då det har gått 50 år sedan homosexuella handlingars straffbarhet ströks ur Finlands strafflag.

Obs: Även om guiden inte talar i utställningen, har några av verken högt ljud.