22.9.2021–27.2.2022
Bill Viola Inner Journey at Amos Rex 2021–2022
Bill Viola, Fire Woman, 2005. Bild: Tuomas Uusheimo / Amos Rex

Bill Viola: Inner Journey

Amos Rex och Bill Viola Studio presenterar den hyllade video- och installationskonstnären Bill Violas första separatutställning i Finland. Bill Violas immersiva projektioner med mytiskt böljande vatten och eldhav fyller Amos Rex underjordiska utställningsutrymmen från 22 september 2021 till 27 februari 2022.

Amerikanen Bill Viola (f. 1951) är en av vår tids mest hyllade video- och installationskonstnärer. Violas banbrytande sätt att använda rörlig bild har gett upphov till ett emotionellt expressivt livsverk som utforskar den mänskliga tillvarons grundläggande teman: födsel, liv och död samt andlighet.

Utställningen i Amos Rex underjordiska salar uppvisar Bill Violas breda register. Utställningen innefattar tolv verk från konstnärens senare period, 1994–2015, samt videospelet Den nattliga resan som är ett samarbete mellan Bill Viola Studio och USC Game Innovation Lab. I utställningen visas stora, immersiva projektioner med mytiskt böljande vatten och eld, fridfulla installationer med slumrande människor nedsänkta i vatten, intensiva uttryck för andlig pånyttfödelse samt mindre, intima verk som avbildar känslor och inre tillstånd.

“Bills verk skapar en immersiv upplevelse av ljud och bild i Amos Rex rymliga salar. Utställningen lockar besökarna att lämna den yttre världen bakom sig och stiga in i en personlig värld av självreflektion. De långsamma, rörliga bilderna ger tid för egna insikter att gradvis ta form. Vi hoppas att besökarna unnar sig den tidsrymden.” Kira Perov, verkställande direktör, Bill Viola Studio.

Bill Violas utställning i Amos Rex är konstnärens första separatutställning i Finland. Utställningen curateras av Amos Rex ansvariga curator Itha O’Neill.

Bill Viola

Amerikanen Bill Viola (f. 1951) är en av vår tids mest hyllade video- och installationskonstnärer. Han har banat väg för uppkomsten av videokonst som en etablerad konstform

Bill Viola började arbeta med video under tidigt 1970-tal. Tillsammans med konstnärer som Nam June Paik och Peter Campus etablerade han videokonsten som en form av samtidskonst. Viola var från första början medveten om den unika potential det nya mediet hade för att undersöka tidens gång, inre tillstånd och det mänskliga medvetandet.

Han har kallat sig själv ”tidskulptör” och anser att tiden fungerar som både tema och råmaterial för hans konst. Verken spelas ofta upp i extrem slowmotion för att gömda tidsveck ska avslöjas, eller har formen av en oavbruten loop vilket avspeglar tillvarons cykliska natur. Han har tagit intryck av konsthistoria, kultur och religion och utforskat den mänskliga tillvarons grundläggande teman: födsel, liv och död samt andlighet.

Bill Violas verk har visats i hela världen och ingår bland annat i dessa samlingar: Salomon R. Guggenheim Museum i New York, Tate Modern i London, Centre Pompidou i Paris och Eremitaget i Sankt Petersburg.

Bill Viola under inspelningarna av Room for St. John of the Cross i Sierra Nevada nära Lone Pine, Owens Walley, CA, april 1983. Kira Perov © Bill Viola Studio

Den nattliga resan

Konstspel

Den nattliga resan är ett konstspel av Bill Viola och USC Game Innovation Lab, som man får spela på utställningen.

Spelet utspelar sig i ett mystiskt skymningslandskap. Det finns ingen specifik väg att gå eller visst mål att uppnå, men spelarnas handlingar orsakar förändringar i både dem själva och den omgivande världen. Det finns en möjlighet att sakta ner tiden och förhindra att mörkret lägger sig. Om det inte lyckas finns det alltid en annan möjlighet; med mörkret kommer drömmarna som ger insikt om framtida resor.

Bill Viola, Stations, 1994. Video/ljud installation. Bild: Tuomas Uusheimo / Amos Rex

Köp biljetter i förväg

Köp biljetter till utställningen! Vi rekommenderar att du köper dina biljetter i förväg online.

Diskussion

Kira Perov, verkställande direktör för Bill Viola Studio, och Amos Rex ansvariga kurator Itha O’Neill samtalar om utställningens teman. Diskussionen förs på engelska.

Bill Viola. Night Vigil, 20052009. Amos Rex 2021 Tuomas Uusheimo 1280x720
Bill Viola, Nattmässa (Night Vigil), 2005/2009. Video installation.