Från Le Chat Dorés entrévåning ledde en trappa ner till den fönsterlösa cafévåningen och det ryska kabinettet. Det var en restaurangsal i stil med ett privat kabinett som lämpade sig utmärkt för exempelvis ett mindre sällskaps middagstillställning. Man får en uppfattning om utrymmets kassettak, ett artificiellt ljusfönster och
en väggmålning gjord av Carlstedt från skisser och fotografier. Väggmålningen avviker stilmässigt från den moderna cafésalen och framför allt från den abstrakta golvmålningen.

I utställningen har det ryska kabinettet förverkligats med förstärkt verklighet, dvs. augmented reality-teknik. Du kan nämligen titta in i det med hjälp av en Arilyn-applikation som kan laddas ner gratis på din
smarttelefon. Efter att applikationen har öppnats riktas telefonen mot skissen ovan. När du har avläst bilden, placera kabinettet framför dig och stig in i den förstärkta verkligheten av det ryska kabinettet som
öppnar sig framför dig, här på utställningen eller någon annanstans!

Instruktioner:
1. Ladda ner Arilyn-appen gratis
2. Titta genom appen på skissen av kabinettet
3. Skanna katten under den gyllene porten bakom dig och stig in i det ryska kabinettet

Caféet Le Chat Dorés ryska kabinett har förverkligats med hjälp av augmented reality-teknik.