De forna egyptierna trodde att livet fortsätter efter döden. I Amos Rex podcast som är en del av utställningen Egyptens prakt kan du höra hurdant livet var och vilka olika trosföreställningar det fanns i det forna Egypten.

”Livet och livet efter döden” podden har avsnitt på svenska, engelska och finska.

Lyssna på nedan eller på Spotify, Apple Podcasts eller där du lyssnar på poddar.

Fa­mil­je­liv i det forna Egypten

(Avsnittet är på finska)

Amos Rex curator Katariina Timonen intervjuar fil.mag. Saara Uvanto om det vi vet om barn och hur dessa framställdes i konsten i det forna Egypten och samt barnens och barnlöshetens betydelse för de forna egyptierna.

 

Heliga djur, kära keldjur: Det forna Egyptens djur­mu­mi­er

(Avsnittet är på engelska)

Egyptologen Mia Meri intervjuar Salima Ikram, professor i egyptologi vid Amerikanska universitetet i Kairo. Hör om hurdana olika slags djurmumier det finns och varför sådana tillverkades, hurdana teologiska och estetiska idéer ligger bakom företeelsen och vad djurmumierna hade för betydelse för de forna egyptierna.

 

Mumier och mumiemani

Kaj Martin, programchef på Amos Rex, intervjuar fil.dr., egyptologen Sofia Häggman (Uppsala universitetsmuseum).

Hör om hur och varför de forna egyptierna mumifierade sina döda, men också om Västerlandets fascination inför dessa kroppar, och om hur egyptiska mumier har hanterats inom forskning och populärkultur.