Magnus Enckell, Poikia rannalla, 1910.

Arkitekt Sigurd Frosterus (1876–1956) konstsamling kan ses som en kärleksförklaring till den kolorism eller färgkonst som uppstod i Europa i början av 1900-talet. Den var sin tids första betydande privata konstsamling av modern inhemsk och utländsk konst i Finland och tillkom till största delen åren 1905–1915 då Frosterus var verksam som konstkritiker och essäist.

Alfred William Finch (1854–1930) som flyttat till Finland 1897 och Magnus Enckell (1870–1925) har målat ungefär hälften av samlingens verk.

Andra kända namn i samlingen är Pierre Bonnard, Paul Signac, Théo Van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce och Maurice de Vlaminck.

Samlingens Gallery guide

Konst­sam­la­ren Sigurd Frosterus

Sigurd Frosterus representerade själv den rationella arkitekturen. Han ritade ett flertal industri- och affärsbyggnader samt bostadshus. Hans mest kända arbete är Stockmanns varuhus i Helsingfors.

Intresset att samla konst fick Sigurd Frosterus av formgivaren och arkitekten Henry van de Velde när han åren 1903–04 på Finchs rekommendation arbetade på van de Veldes byrå i Weimar. Tack vare Finch kom bland annat en fransk-belgisk utställning till Finland år 1904. Genom Finch och Enckell fick Frosterus en direkt kontakt med måleriet. Den unge Frosterus byggde snabbt och säkert upp sin samling.

Sigurd Frosterus -salen är ett samarbete mellan Amos Rex och Sigurd Frosterus Stiftelse till vars uppgift hör att sköta konstsamlingen och bevara Frosterus intellektuella arv. Samlingen är deponerad i Amos Andersons konstmuseum sedan 1994.

Sigurd Frosterus konstsamling spelar en viktig roll i Amos Rex strävan att uppvisa konstens livskraft och olika skepnader genom tiderna.

Efterlysning

Amos Rex efterlyser ett verk av Magnus Enckell med anknytning till forskningen av Sigurd Frosterus samling.

År 1908 köpte Sigurd Frosterus Brokistor I, som var en del av en tredelad serie, de två övriga verken Brokistor II och Brokista köptes av Heikki Järnefelt respektive Emil Zilliacus. Brokista har lokaliserats, men nu efterlyses Brokistor II. Museet skulle gärna fotografera verket och publicera bilden i en vetenskaplig verkförteckning (bok).

Vet du något om det efterlysta verket, vänligen kontakta Sofia Aittomaa, sofia.aittomaa@amosrex.fi.

Läs mer om efterlysningen