Magnus Enckell, Gossarna på stranden, 1910.

Arkitekten Sigurd Frosterus (1876–1956) samling är en kärleksförklaring till den postimpressionistiska kolorismen som uppstod i Europa kring sekelskiftet 1800/1900. Samlingen, som är permanent deponerad i Amos Rex, är en av de första betydande privata samlingarna av inhemsk och utländsk modern konst i Finland. Största delen av verken är från perioden 1905–1915, då Frosterus själv var aktiv som konstkritiker och essäist.

Ungefär hälften av verken i samlingen är målade av Magnus Enckell (1870–1925) och belgaren Alfred William Finch (1854–1930), som flyttade till Finland 1897. Sammantaget ger verken av Enckell en heltäckande bild av hans 1900-talsproduktion. Kända utländska konstnärer i samlingen är bland andra Pierre Bonnard, Paul Signac, Théo van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce och Louis Valtat.

Samlingen ägs av Sigurd Frosterus stiftelse.

Samlingens Gallery guide

Konst­sam­la­ren Sigurd Frosterus

Sigurd Frosterus var till yrket arkitekt och representerade den s.k. rationella arkitekturen. Den mest kända av hans byggnader är Stockmanns varuhus i centrum av Helsingfors. Frosterus är känd för både fabriks- och affärsfastigheter samt bostadshus, av vilka några av de viktigaste finns i Främre Tölö i Helsingfors.

Gnistan till att börja samla konst fick Frosterus av formgivaren och arkitekten Henry van Velde då han arbetade på van Veldes kontor i Weimar 1903–1904, på rekommendation av konstnären Alfred William Finch. Genom Finch och Enckell fick Frosterus också direktkontakt till den tidens nyaste måleri. Den unge Frosterus skapade sin samling snabbt och med säker hand.

Sigurd Frosterus-salen har tillkommit som ett samarbete mellan Amos Rex och Sigurd Frosterus stiftelse. Stiftelsen har till uppgift att förvalta Frosterus konstsamling och hans andliga arv. Den deponerade samlingen var från 1994 utställd i Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan och därifrån flyttades den 2018 till Amos Rex, där ett 50-tal verk nu är permanent utställda.