Maija Fox Maija Fox A Maple Wingnut; Greeting with chimneys and adjusting with the moment Generation 2023 Amos Rex

Uppe på Bio Rex terass vilar Maija Foxs skulptur A Maple Wingnut; Greeting with Chimneys and adjusting with the moment (2021). Foxs aluminiumskulptur är inspirerad av lönnens vingförsedda frukter, lönnäsor, som driver med vinden och letar efter en plats att komma till ro.

I verket uppstår ett samtal mellan inre, yttre och mekaniska processer, samt den rörelse som vinden skapar. Samtidigt suddas gränserna mellan dessa ut. Titta upp vid hörnet av Glaspalatset, så märker du kanske att skulpturen rör på sig och sakta snurrar runt när vinden blåser.

Verket ligger på terrassen till Bio Rex i hörnet av Glaspalatset. Det bästa stället att betrakta den är hörnet av Mannerheimvägen.

 

Maija Fox

1998, Helsingfors

Maija Fox är en bildkonstnär som arbetar platsspecifikt med skulptur. Föremålen hon skapar är känsliga reflektioner över hennes närmiljö. Det kan vara frågan om frön som fladdrar när de faller till marken eller funktionaliteten hos samtida tekniska konstruktioner. Verkens arbetsprocess, material och skala är lekfulla svar som föds med utgångspunkt i tid, plats och konstnärens nyfikna utforskande av de narrativ som finns mellan naturliga och artificiella mekanismer, eller hennes sökande efter detaljerna som finns mellan de sammankopplade rum och funktionaliteter som omger oss.